Vytisteno z www.archeolog.cz, 2020-08-11
adresa: http://www.archeolog.cz/doc.php?id=13

Analýza DNA odhalila asijské dělníky ve starověkém Římě

zveřejněno: 2010-02-12
 

 Pozn.: Tento článek je volným překladem anglického originálu.

ScienceDaily (2. února 2010) Při průzkumu hřbitova z časů starověkého Říma učinili výzkumníci překvapivý objev. Z jednoho z hrobů s 2000 let starými kostmi odebrali mitochondrickou DNA (mtDNA). Rozboru DNA ukázal dedičnou příbuznost s jihoasijskými předky.

 

Výsledek bude prezentován v březnu na konferenci týkající se starověkého Říma (Roman Archeology Conference) v anglickém Oxfordu a taktéž publikován v odborném časopise Journal of Roman Archaeology.

 

Autorka studie Tracy Prowse, odborná asistentka antropologie, uvádí, že pouze 20 % z doposud prozkoumaných vzorků dle izotopické analýzy nepochází z okolí Vagnari. Analýza DNA (mtDNA) ukazuje, že alespoň jedna osoba musela pocházet z východní Asie.

 

"Tyto předběžné výsledky ukazují, že ve Vagnari žili a zemřeli cizinci, kteří přišli do římské říše", dodává Prowse. "Odkazuje nás to k širšímu tématu globalizace, lidské mobility, identity a diverzity starověkého Říma na území Itálie."

 

Na základě jejího průzkum v okolí, si myslím, že asiat žijící zde v rozmezí prvního a druhého století po Kristu, rané říše římské, byl nejspíše otrok či řemeslník. V jeho hrobu se zachoval hrnec, jenž posloužil archeologům k dataci. Tento hrob byl navíc porušen, později ve starověku posloužil k pohřbení dalšího člověka.

 

Tým autorky nemůže prozatím říci, zda tento muž přímo přišel z Asie nebo jeho předci. Podle analýzy izotopů kyslíku se však zcela jistě nenarodil v Itálii, ale kdesi jinde na území římské říše odkud následně přišel.

 

V té době patřilo Vagnari římskému císaři a bylo ovládáno lokálními správci. Řemeslníci či dělníci byli zaměstnáni při zpracování železné rudy a v cihelnách. Tyto cihelny se specializovaly na výrobu střešních tašek. Mimo místních střech se používaly i na pokrytí hrobů zemřelých. Úlomky tašek byly označeny "Gratus Caesaris", což v překladu znamenalo "poddáni císaři".

 

Podle Prowse výzkum otevírá širší pohled pro na věc. Z obsahu hrobu nic nenasvědčuje, že se jednalo o pohřeb cizince.

 

Prowse provádí výzkum ve Vagnari již sedm let. Vagnari je předměstí jihoitalského Bari. Hřibot objevil Alastair Small, její kolega z University of Edinburgh, v roce 2002, a taktéž průzkum řídí. Prowse se zaměřuje na bioarchologickou analýzu pohřbených, izotopovou, paleopatologickou a aDNA analýzu. DNA analýzu vedou spoluautoři studie Jodi Barta a Tanya vonHunnius z McMaster University.

 

Výzkum je financován kanadskou Radou pro výzkum humanitních a sociálních věd (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada).

Zdroj:

[1] McMaster University (2010, February 2). DNA testing on 2,000-year-old bones in Italy reveal East Asian ancestry. ScienceDaily. Retrieved February 12, 2010, from http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100201171756.htmSdílet na Facebook Přidat jako tweet na Twitter Přidat do Google Buzz Přidat.eu záložku Přidat záložku či sdílet | nahoru | úvodní strana

Web pro nás připravují cr8.cz. Zabývají se publikačními systémy a internetovým marketingem. Máte-li zájem o publikační systém Joomla, obtaťte se na ně.

Připravil tým archeolog.cz © 2020