Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-06-15
adresa: https://www.archeolog.cz/lokality/

Archeologické lokality ČR

V této rubrice naleznete hradiště, výšinná sídliště, jeskyně, oppida, pohřebiště, sídliště, sakrální prostory, depoty, mohylová pohřebiště a další. Seznam lokalit je řazen abecedně. Každá lokalita obsahuje popis lokace, její dataci (pokud je to možné), polohu a většinou i galerii.

Albrechtice, hradiště Sedlo

Halštatské hradiště Sedlo u Sušice je impozantním a v terénu dobře patrným dokladem stavitelských dovedností pravěkých lidí z doby železné. Hradiště se nachází na...

Bělá, jeskyně Postojna

Přírodní rezervace Klokočské skály se nachází jižně od Malé skály v blízkosti obce Klokočí. Je tvořena dvěma komplexy Klokočských a Betlémských pískovcových skal, které...

Bělá, jeskyně Jislova

Přírodní rezervace Klokočské skály se nachází jižně od Malé skály v blízkosti obce Klokočí. Je tvořena dvěma komplexy Klokočských a Betlémských pískovcových skal,...

Bělá, jeskyně Kristova

Přírodní rezervace Klokočské skály se nachází jižně od Malé skály v blízkosti obce Klokočí. Je tvořena dvěma komplexy Klokočských a Betlémských pískovcových skal,...

Bělá, ostatní Trojnožka / Děravec

Přírodní rezervace Klokočské skály se nachází jižně od Malé skály v blízkosti obce Klokočí. Je tvořena dvěma komplexy Klokočských a Betlémských pískovcových skal,...

Bělčice, sakrální prostor Budín

Archeologická lokalita, sakrální prostor Bělčice je jedním z mála čtyřúhelníkových valů, tzv. Viereckschanze, nacházejících se na našem území. Viereckschanzen byly...

Boudy, hradiště Hrad (Kozí hrad)

Pozdně halštatské hradiště vybudované na výrazném homolovitém kopci jménem Hrad nebo také Kozí hrad. Hradiště o rozloze 1,5 ha je spíše menší, ale zato s výraznou...

Bzí, výšinné sídliště Velká skála

Výšinné sídliště chamské kultury Bzí naleznete na sluncem prohřáté vrcholové partii v lese ukrytého, avšak překvapivě výrazného a mohutného buližníkového skaliska...

Češov, hradiště Valy

Hradiště Valy u Češova – keltské oppidum nebo sídlo slovanských Charvátů? Na tuto otázku neexistuje jasná odpověď, a to hlavně z toho důvodu, že na tomto hradišti s monumentálním, dokonce snad s...

Češov, sakrální prostor

Keltské viereckschanzen?   Nedaleko češovských valů, na JV od hradiště leží 2 vyvýšené, na sebe navazující plošiny, připomínající keltské...

Češov, pohřebiště

Slovanské mohyly   Nedaleko češovských valů, na JV od hradiště, na východní straně dvou na sebe navazujících vyvýšených plošin, lze v lese při kraji pole rozpoznat...

Chvalčov, oppidum Hostýn

Lokalita Hostýn je velmi známým a navštěvovaným místem Moravy. Většina lidí si však Hostýn spojuje spíše s křesťanskými poutěmi a svátky, jejichž tradice je na tomto místě...

Dneboh, hradiště Hrada

Hradiště Hrada – umístěné v nádherné přírodě Českého ráje na náhorní plošině vrcholu Mužský je fascinující nejen tím, že bylo osídleno v mnoha obdobích...

Dneboh, hradiště Klamorna

Výšinné sídliště a hradiště Klamorna se nalézá na nevelké skalní ostrožně, která vybíhá ze skalního pískovcového masivu s vrcholem Mužský (463 m n.m.) v oblasti...

Habrůvka, jeskyně Jáchymka / Evina jeskyně

Tunelovitá jeskyně ve svahu vrchu Jelence, nad Křtinským potokem, který jí kdysi protékal. Sloužila jako dočasné sídliště lovců ve starší době kamenné (paleolit). Při archeologickém výzkumu zde bylo...

Habrůvka, jeskyně Kostelík

Tunelovitá, průchozí jeskyně v blízkosti jeskyně Býčí skála s vysokým vchodem ve svahu nad pravým břehem Křtinského potoka. Vysoké jeskynní chodby (až 8m) se spojují v obrovské prostoře...

Habrůvka, jeskyně Býčí skála

Jeskyně Býčí skála   Poloha. Jeskyně Býčí skála se nachází na sv. straně Josefovského údolí ve stejnojmenném skalním masivu nad Křtinským...

Holubov, oppidum Třísov

Oppidum Třísov - první z keltských oppid, ležících na řece Vltavě a kopírujících starou obchodní stezku ze Solné komory. Třísovské oppidum leží v nádherné krajině nedaleko...

Hrazany, oppidum Na Hrádnici

Oppidum Hrazany - další z oppid ležících podél řeky Vltavy, jehož hlavní funkcí bylo poskytovat zázemí cestujícím po obchodní stezce vedoucí z rakouské Solné komory. ...

Hukvaldy, hradiště Hukvaldy - hrad

Hradiště Hukvaldy - spojení návštěvy atraktivního středověkého hradu s návštěvou pravěkého hradiště z doby železné.   Opevnění. Na hřebeni,...

Jeřice, pohřebiště Třešňovka

Pohřebiště lidu lužické kultury z doby bronzové.   Jeřické mohylové pohřebiště se nachází v katastru obce Třebovětice a Votuze v poloze zvané Třešňovka. Na jižním svahu...

Ježkovice, hradiště Černov

Keltské hradiště Černov je jedním z prvních dokladů keltského osídlení v České republice a jedinou ověřenou lokalitou na Moravě z počátků osidlování našeho území keltskou...

Kal, hradiště Valy

Hradiště Kal - opevněné hradiště z doby bronzové nedaleko hradu Pecka s významným nálezem předmětů avarského původu a s nevyčerpatelnými možnostmi pro další překvapivé výsledky...

Kaliště, výšinné sídliště Koubova skála

Sídliště chamské kultury z pozdní doby bronzové.   Sídliště lidu chamské kultury z pozdní doby bronzové na jihovýchodním svahu nápadné...

Kaliště, pohřebiště Teplý les

Mohylové pohřebiště z doby bronzové. Mohyly jsou v terénu dobře patrné.   Nad údolím Úhlavy, na mírném svahu se sklonem k západu, se nachází pohřebiště se...

Kaliště, výšinné sídliště Teplá skála

Sídliště chamské kultury z pozdní doby bronzové.   Sídliště lidu chamské kultury z pozdní doby bronzové na buližnikovém skalisku. Sídliště bylo částečně...

Karlovice (Mašov), hradiště Čertova ruka

Hradiště, vybudované ve skalním útvaru zvaném Čertova ruka vypadá na první pohled jako shluk skal podél frekventované turistické stezky vedoucí Českým rájem. Teprve po bližším...

Katovice, hradiště Kněží hora

Slovanské hradiště Kněží hora u Katovic je hradištěm s jedním z nejdůmyslnějších, nejsložitějších a nejkomplexnějších opevnění vybudovaných Slovany v raném středověku na...

Konecchlumí, hradiště Hůra

Hradiště ze starší doby železné, situované kousek nad tzv. Konecchlumskou mohylou - pomníkem Viléma Konecchlumského, který byl popraven na Staroměstském náměstí roku...

Křinec, hradiště Chotuc

Hradiště Chotuc u Křince z mladší a pozdní doby železné je situováno na výrazné dominantě na pravém břehu Labe.   Opevnění. Strategicky umístěné...

Lažánky, jeskyně Rytířská

Rytířská jeskyně, jedna z největších jeskyní Moravského krasu, byla osídlena v mnoha fázích pravěku a využívána a opevněna ve středověku. K jeskyni nemá veřejnost přístup,...

Lhota - Točná, oppidum Závist

Oppidum Závist - největší a nejvýznamnější české oppidum.   Lokalita. Hradiště a oppidum Závist je situováno na vrchu Hradiště nad pravým břehem Vltavy...

Louňovice pod Blaníkem, hradiště Velký Blaník

Pověstmi opředená hora Velký Blaník neskrývá pouze Blanické rytíře, ale také hradiště z pozdní doby halštatské, stále v terénu dobře patrné, přestože byl terén vrcholu...

Lovčice, výšinné sídliště Velký kámen

Sídliště lidu chamské kultury z pozdní doby kamenné.   Malé výšinné sídliště lidu chamské kultury z pozdní doby kamenné (eneolitu) je situováno na...

Malé Hradisko, oppidum Staré Hradisko

Keltské oppidum Staré Hradisko je jednou z nejvýznamnějších a nejzajímavějších památek keltského období na Moravě. Je zmiňováno již v 17. století v souvislosti s jantarem, který zde...

Markvartice, sakrální prostor Markvartice

Markvartice - jedna z mála prozkoumaných lokalit typu čtyřúhelníkových valů využívaných Kelty, tzv. Viereckschanzen, na našem území. Funkce takovýchto valů byla zřejmě kultovní a...

Měcholupy u Blovic, výšinné sídliště Velká skála

Sídliště lidu chamské kultury z pozdní doby bronzové.   Výšinné sídliště se nalézá na 20 m vysokém a 300 m dlouhém hřebeni západní strany kopce...

Minice, hradiště Hradiště

Hradiště s akropolí z mladohalštatského období, které existovalo méně než 70 let a bylo zničeno požárem. Jeho umístění i předměty, které zde byly nalezeny svědčí o velkém významu...

Mužský, jeskyně Krtola, Sklep na Chodové

Jeskyně Krtola - vydejte se objevit největší jeskyni Českého ráje s archeologickými nálezy, která je skryta před běžnými turisty. Tato jeskyně je totiž veřejnosti nepřístupná a cestu k ní nenaleznete...

Mužský, jeskyně Portál na Chodové

Jeskyně Portál na Chodové - další z jeskyní, tedy spíše skalním výklenkem, s archeologickými nálezy z období neolitu, eneolitu, doby bronzové a laténské v Českém...

Němětice, hradiště Hradec

Hradiště Hradec u Němětic - umístěné na ostrožně nad Volyňkou bylo osídleno ve dvou obdobích - v době železné a v době hradištní a v obou obdobích bylo významným sídlem aristokracie a...

Ostroměř, hradiště Hradišťko

Raně středověké hradiště slovanského kmeme Charvátů.   Poloha. Hradiště se nachází na ostrožně nad údolím potoka Javorka severovýchodně od obce Ostroměř....

Přezletice, sídliště Zlatý kopec

Unikátní staropaleolitické sídliště člověka vzpřímeného Přezletice u Prahy, pyšnící se hned několika prvenstvími  - nálezem prvního dokladu broušení předmětů,...

Radkovice, výšinné sídliště Osobovská skála

Výšinné sídliště lidu chamské kultury z pozdní doby bronzové.   Sídliště se nachází v lese na temeni buližnikové skály na malé plošině,...

Radošov, hradiště Stengelberg

Pravěké hradiště na výrazném meandru Ohře.   Hradiště skládající se z akropole a předhradí. V terénu jsou patrné zbytky valů a brány. V sondě o rozměrech 1 x 1 m bylo...

Rejkovice, hradiště Plešivec

Hradiště z doby bronzové na výrazné hoře Plešivec bylo ve své době velmi důležitým mocensko-ekonomickým opěrným bodem s nepopiratelným kultovním významem pro...

Sedlec u Mšena, hradiště Hradsko

Hradiště Hradsko z mladší a pozdní doby bronzové a hlavně z doby slovanské je zajímavé nejen svou polohou, ale také tím, že by mohlo být považováno za hrad Canburg, který je zmiňovaný...

Skočice, hradiště Hrad

Dvoudílné hradiště ze staší doby bronzové a pozdní doby halštatské se nachází na vrcholové části kopce Hrad, který je díky svému velkému...

Sloup, jeskyně Kůlna

J eskyně Kůlna, významné naleziště ze starší doby kamenné, se nalézá v severní části Moravského krasu nedaleko obce Sloup a je součástí prohlídky...

Sousedovice, hradiště Libětice

Hradiště Libětice, situované na vrcholu kopce Hradiště nad údolím řeky Volyňky, bylo využívano jak v době železné, kdy patřilo mezi hradiště tzv. Věnecké skupiny a mělo patrně refugiální,...

Stradonice, oppidum Hradiště

Keltské oppidum Stradonice patří mezi nejznámější české pravěké objekty, a to hlavně díky tisícům nálezů a „zlaté horečce“, která se rozpoutala v roce 1877, po nálezu pokladu,...

Štramberk, jeskyně Šipka

Jeskyně Šipka u Štramberka - nejslavnější pravěké naleziště v České republice, které proslavil nález zlomku čelisti neandrtálského dítěte.   Popis jeskyně....

Štramberk, hradiště Kotouč

Hradištš Kotouč u Štramberka - jedno z nejdůležitějších center keltské kultury doby železné na Moravě! Byla dokonce vyslovena hypotéza, že se mohlo jednat o oppidum. Přestože je hradiště téměř zničeno...

Studenec, sakrální prostor Obří Hrad

Záhadami opředené hradiště Obří hrad, které „činí dojem, jako by tu vše, (…), bylo bývalo rozkotáno nějakou velkou přírodní katastrofou, otřesem nebo otřesy a...

Tmaň, hradiště Kotýz

Hradiště Kotýz - hradiště v z doby bronzové, železné a hradištní je součástí turisticky atraktivní lokality Český kras. Jeho návštěvu lze spojit s prohlídkou známých...

Tmaň, jeskyně Ve vratech

Jeskyně Ve vratech je spíše než jeskyní krasovou puklinou, ve které bylo nalezeno velké množství nálezů z více období pravěku. Lokalita se nachází na hradišti Kotýz nedaleko...

Tmaň, jeskyně Děravá

Děravá jeskyně se nachází v západním výběžku masivu Zlatý kůň s názvem Kotýz v Českém krasu, nedaleko známých Koněprusských jeskyní, v jehož jižním skalnatém...

Třebohostice, hradiště Zámek

Hradiště Třebohostice z pozdní doby halštatské je oválné hradiště o rozloze 1,3  ha a je situováno na temeni kopce v lokalitě Zámek.   Opevnění. Celý obvod...

Velké Hydčice, hradiště Prácheň

Slovanské hradiště Prácheň z doby hradištní zastávalo v době svého rozkvětu správní funkci pro celý region Horažďovicka. Hradiště se nachází na zalesněném ostrohu Prácheň...

Vesec pod Kozákovem, jeskyně Kozákov

Babí, Kudrnáčova a Zemanova pec na hoře Kozákov s nálezy dílen na opracování kozákovských kamenů z pozdní doby kamenné.   Popis lokalit. Jeskyně lokality Vesec...

Vesec u Sobotky, hradiště Poráň

Hradiště Poráň je zajímavě situováno na skalnaté ostrožně, čnící se nad soutokem Klenice a Veseckého potoka, až 40 m nad údolím Plakánek. Návštěvou této historické lokality...

Zálezly, hradiště Věnec

Hradiště Věnec s mohutnými kamennými valy bylo snad mocenským knížecím centrem pozdní doby halštatské, které spravovalo celé údolí řeky Volyňky a chránilo obchodní stezku z...

Zborovy, hradiště Hrádek

Hradiště Zborovy - slovanské hradiště z pozdní doby hradištní.   Opevnění. Malé, dvoudílné hradiště o rozloze 60 x 40 m na zalesněném vrcholu kopce...

Žinkovy, hradiště Na Peklích, Obrovo hradiště

Hradiště Žinkovy z doby bronzové a hradištní s příznačným místním názvem Obrovo hradiště překvapí svojí velikostí a důmyslností opevnění.

nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024