Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-07-19
adresa: https://www.archeolog.cz/encyklopedie/bylanska-kultura/

Bylanská kultura

zveřejněno: 2009-11-28
 

Jednou z kultur objevujících se v době halštatské (podívejte se na dataci v časové ose). Doba halštatská je na našem území datovaná od 8. století do cca 450. př. Kristem. Bylanská kultura je spjata především s územím středních a severozápadních Čech. Pojmenování získala podle obce Bylany u Českého Brodu (v letech 1895-1897 zde bylo odkryto velké pohřebiště). Objevy podobné jako v Bylanech se později nacházely na dalších místech Čech a tak vzniklo přízvisko bylanská podle prvního naleziště. Další významná naleziště jsou v Hradešíně u Kolína a Plaňanech.

Bylanská keramika

Na nalezištích bylanské kultury byla objevena specifická keramika. Bylanská keramika nebyla točena na kruhu, ale vznikala ručním zpracováním hliněných válečků, z kterých se spirálovitě vytvářely rozličné nádoby. Různé misky, hluboké tzv. teriny, či amforovité nádoby. Povrch byl tuhován, pokryt grafitem, což sloužilo jako nepropustné glazování. Povrch byl proto černý lesklý a v závěrečné fázi halštatu byly do povrchu vlešťovány vzory ozdob. K zdobení používali svislých žlábků, obloučků, hvězdic, důlků, rozetek a trojúhelníků.

Použitá literatura

BAUEROVÁ, Anna. Keltové v Čechách. Praha : Paseka, 1996. 190 s. ISBN 80-7185-054-3, str. 30-31nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024