Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-07-20
adresa: https://www.archeolog.cz/hradiste/

Co je to hradiště?

Správně bychom měli hovořit o hradisku neboť hradiště je v současné terminologii místo, kde se nacházejí terénní pozůstatky po hradisku. Hradisko, je jakýsi pravěký předchůdce středověkého hradu a rozhodně není vynálezem Slovanů neboť hradiska vznikají již v době bronzové. Jde o opevněnou lokalitu, většinou výšinné opevnění obranného charakteru, které pro svou obranu využívá vedle valů a hradeb též okolního terénu. Hradisko bylo mnohdy vnitřně rozděleno na předhradí a akropoli. Ve sronání s výšinným sídlištěm, které je v podstatě lehkým opevněním chráněnou osadou je hradisko opevněno mnohem silněji a důmyslněji. Funkce hradiska je pak vedle vojensko-strategické (hradisko slouží k ochraně stezek či nalezišť) často též sídlištní, kultovní ale též útočištní (refugium pro okolní obyvatelstvo). V době Halštatské pak vznikaji menší hradiska jako sídla společenské elity - knížecí hrady, čímž se hradisko stále více podobá hradům středověkým.

Hradiště na archeolog.cz

Albrechtice, hradiště Sedlo

Halštatské hradiště Sedlo u Sušice je impozantním a v terénu dobře patrným dokladem stavitelských dovedností pravěkých lidí z doby železné. Hradiště se nachází na...

Boudy, hradiště Hrad (Kozí hrad)

Pozdně halštatské hradiště vybudované na výrazném homolovitém kopci jménem Hrad nebo také Kozí hrad. Hradiště o rozloze 1,5 ha je spíše menší, ale zato s výraznou...

Češov, hradiště Valy

Hradiště Valy u Češova – keltské oppidum nebo sídlo slovanských Charvátů? Na tuto otázku neexistuje jasná odpověď, a to hlavně z toho důvodu, že na tomto hradišti s monumentálním, dokonce snad s...

Dneboh, hradiště Hrada

Hradiště Hrada – umístěné v nádherné přírodě Českého ráje na náhorní plošině vrcholu Mužský je fascinující nejen tím, že bylo osídleno v mnoha obdobích...

Dneboh, hradiště Klamorna

Výšinné sídliště a hradiště Klamorna se nalézá na nevelké skalní ostrožně, která vybíhá ze skalního pískovcového masivu s vrcholem Mužský (463 m n.m.) v oblasti...

Hukvaldy, hradiště Hukvaldy - hrad

Hradiště Hukvaldy - spojení návštěvy atraktivního středověkého hradu s návštěvou pravěkého hradiště z doby železné.   Opevnění. Na hřebeni,...

Ježkovice, hradiště Černov

Keltské hradiště Černov je jedním z prvních dokladů keltského osídlení v České republice a jedinou ověřenou lokalitou na Moravě z počátků osidlování našeho území keltskou...

Kal, hradiště Valy

Hradiště Kal - opevněné hradiště z doby bronzové nedaleko hradu Pecka s významným nálezem předmětů avarského původu a s nevyčerpatelnými možnostmi pro další překvapivé výsledky...

Karlovice (Mašov), hradiště Čertova ruka

Hradiště, vybudované ve skalním útvaru zvaném Čertova ruka vypadá na první pohled jako shluk skal podél frekventované turistické stezky vedoucí Českým rájem. Teprve po bližším...

Katovice, hradiště Kněží hora

Slovanské hradiště Kněží hora u Katovic je hradištěm s jedním z nejdůmyslnějších, nejsložitějších a nejkomplexnějších opevnění vybudovaných Slovany v raném středověku na...

Konecchlumí, hradiště Hůra

Hradiště ze starší doby železné, situované kousek nad tzv. Konecchlumskou mohylou - pomníkem Viléma Konecchlumského, který byl popraven na Staroměstském náměstí roku...

Křinec, hradiště Chotuc

Hradiště Chotuc u Křince z mladší a pozdní doby železné je situováno na výrazné dominantě na pravém břehu Labe.   Opevnění. Strategicky umístěné...

Louňovice pod Blaníkem, hradiště Velký Blaník

Pověstmi opředená hora Velký Blaník neskrývá pouze Blanické rytíře, ale také hradiště z pozdní doby halštatské, stále v terénu dobře patrné, přestože byl terén vrcholu...

Minice, hradiště Hradiště

Hradiště s akropolí z mladohalštatského období, které existovalo méně než 70 let a bylo zničeno požárem. Jeho umístění i předměty, které zde byly nalezeny svědčí o velkém významu...

Němětice, hradiště Hradec

Hradiště Hradec u Němětic - umístěné na ostrožně nad Volyňkou bylo osídleno ve dvou obdobích - v době železné a v době hradištní a v obou obdobích bylo významným sídlem aristokracie a...

Ostroměř, hradiště Hradišťko

Raně středověké hradiště slovanského kmeme Charvátů.   Poloha. Hradiště se nachází na ostrožně nad údolím potoka Javorka severovýchodně od obce Ostroměř....

Radošov, hradiště Stengelberg

Pravěké hradiště na výrazném meandru Ohře.   Hradiště skládající se z akropole a předhradí. V terénu jsou patrné zbytky valů a brány. V sondě o rozměrech 1 x 1 m bylo...

Rejkovice, hradiště Plešivec

Hradiště z doby bronzové na výrazné hoře Plešivec bylo ve své době velmi důležitým mocensko-ekonomickým opěrným bodem s nepopiratelným kultovním významem pro...

Sedlec u Mšena, hradiště Hradsko

Hradiště Hradsko z mladší a pozdní doby bronzové a hlavně z doby slovanské je zajímavé nejen svou polohou, ale také tím, že by mohlo být považováno za hrad Canburg, který je zmiňovaný...

Skočice, hradiště Hrad

Dvoudílné hradiště ze staší doby bronzové a pozdní doby halštatské se nachází na vrcholové části kopce Hrad, který je díky svému velkému...

Sousedovice, hradiště Libětice

Hradiště Libětice, situované na vrcholu kopce Hradiště nad údolím řeky Volyňky, bylo využívano jak v době železné, kdy patřilo mezi hradiště tzv. Věnecké skupiny a mělo patrně refugiální,...

Štramberk, hradiště Kotouč

Hradištš Kotouč u Štramberka - jedno z nejdůležitějších center keltské kultury doby železné na Moravě! Byla dokonce vyslovena hypotéza, že se mohlo jednat o oppidum. Přestože je hradiště téměř zničeno...

Tmaň, hradiště Kotýz

Hradiště Kotýz - hradiště v z doby bronzové, železné a hradištní je součástí turisticky atraktivní lokality Český kras. Jeho návštěvu lze spojit s prohlídkou známých...

Třebohostice, hradiště Zámek

Hradiště Třebohostice z pozdní doby halštatské je oválné hradiště o rozloze 1,3  ha a je situováno na temeni kopce v lokalitě Zámek.   Opevnění. Celý obvod...

Velké Hydčice, hradiště Prácheň

Slovanské hradiště Prácheň z doby hradištní zastávalo v době svého rozkvětu správní funkci pro celý region Horažďovicka. Hradiště se nachází na zalesněném ostrohu Prácheň...

Vesec u Sobotky, hradiště Poráň

Hradiště Poráň je zajímavě situováno na skalnaté ostrožně, čnící se nad soutokem Klenice a Veseckého potoka, až 40 m nad údolím Plakánek. Návštěvou této historické lokality...

Zálezly, hradiště Věnec

Hradiště Věnec s mohutnými kamennými valy bylo snad mocenským knížecím centrem pozdní doby halštatské, které spravovalo celé údolí řeky Volyňky a chránilo obchodní stezku z...

Zborovy, hradiště Hrádek

Hradiště Zborovy - slovanské hradiště z pozdní doby hradištní.   Opevnění. Malé, dvoudílné hradiště o rozloze 60 x 40 m na zalesněném vrcholu kopce...

Žinkovy, hradiště Na Peklích, Obrovo hradiště

Hradiště Žinkovy z doby bronzové a hradištní s příznačným místním názvem Obrovo hradiště překvapí svojí velikostí a důmyslností opevnění.

 

Vypsat všechny lokality  ›

nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024