Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-06-15
adresa: https://www.archeolog.cz/oppidum/

Co je to oppidum?

Oppidum je římské označení pro opevněné výšinné sídliště / hradiště Keltů z 2. - 1. st. př.n.l. Na rozdíl od halštatských hradišť (6. - 5. st. př.n.l.) se oppidum rozkládá na mnohem větší ploše, jeho půdorys je výrazně člěnitější a má charakter města s plánovanou vnitřní zástavbou – ploty oddělené dvorce s obytnými domy a hospodářskými budovami, menší usedlosti strážců a řemeslníků, drobná zástavba, ulice, shromaždiště, kde se konaly trhy, ale i náboženská shromaždiště v blízkosti svatyní, které se s největší pravděpodobností nacházely na akropolích, oddělených od ostatní zástavby. Jednoduše řečeno oppidum je keltské opevněné město. Jedním z nejstarších oppid, které zbudovali keltové na našem území je právě tebou zmiňované oppidum Závist. Mezi dalšími bych zmínil oppidum Stradonice u Berouna, oppidum Třísov u ČeskéhoKrumlova, které se nachází v obzvláště nádherné krajině (tip na výlet), oppidum Hrazany u Sedlčan a oppidum Staré hradisko a Hostýn na Moravě.

 

Oppidum na archeolog.cz

Chvalčov, oppidum Hostýn

Lokalita Hostýn je velmi známým a navštěvovaným místem Moravy. Většina lidí si však Hostýn spojuje spíše s křesťanskými poutěmi a svátky, jejichž tradice je na tomto místě...

Holubov, oppidum Třísov

Oppidum Třísov - první z keltských oppid, ležících na řece Vltavě a kopírujících starou obchodní stezku ze Solné komory. Třísovské oppidum leží v nádherné krajině nedaleko...

Hrazany, oppidum Na Hrádnici

Oppidum Hrazany - další z oppid ležících podél řeky Vltavy, jehož hlavní funkcí bylo poskytovat zázemí cestujícím po obchodní stezce vedoucí z rakouské Solné komory. ...

Lhota - Točná, oppidum Závist

Oppidum Závist - největší a nejvýznamnější české oppidum.   Lokalita. Hradiště a oppidum Závist je situováno na vrchu Hradiště nad pravým břehem Vltavy...

Malé Hradisko, oppidum Staré Hradisko

Keltské oppidum Staré Hradisko je jednou z nejvýznamnějších a nejzajímavějších památek keltského období na Moravě. Je zmiňováno již v 17. století v souvislosti s jantarem, který zde...

Stradonice, oppidum Hradiště

Keltské oppidum Stradonice patří mezi nejznámější české pravěké objekty, a to hlavně díky tisícům nálezů a „zlaté horečce“, která se rozpoutala v roce 1877, po nálezu pokladu,...

 

Vypsat všechny lokality  ›

nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024