Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-05-21
adresa: https://www.archeolog.cz/encyklopedie/latenska-doba/

Laténská doba - mladší doba železná

zveřejněno: 2010-01-16
 

Laténské doba je označení mladší doby železné. Na našem území počíná přibližně 420 př. n. l. (viz. časová osa). Navazuje na halštatskou dobu, což je starší doba železná. Laténská doba nese jméno podle osady La Tène u Neuchâtelského jezera ve Švýcarsku. Během této epochy, pěti století, se Keltové rozšířili z oblasti horního Rýna a horního Dunaje takřka po celé Evropě. Na důvody této expanze nejsou jednoznačná stanoviska. O síle tehdejšího keltského rozmachu svědčí i dobytí Říma Brenusem (kolem roku 390 př. n. l.). Taktéž vyplenění Delf. Zdrojem informací o laténské době jsou nám mimo archeologických výzkumů i také záznamy v řecké a římské literatuře.

Laténské období mělo velký význam z pohledu rozšíření keltské kultury. Evropa se stala na chvíli územím se společnou kulturou i jazykem. Takto velký celek však pod tlakem Říma i germánských kmenů později zanikl. V případě českého území se jedná o germánský kmen Markomanů, jelikož postup římských legií se zastavil na Dunaji.

Podrobná historie Keltů

Lokality na archeolog.cz vytahující se k laténské době 

Zdroje:

[1] BAUEROVÁ, Anna. Keltové v Čechách. Praha : Paseka, 1996. 190 s. ISBN 80-7185-054-3, str. 87-89

[2] La Tène culture [online]. page was last modified on 12 January 2010 [cit. 2010-01-16]. Dostupný z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/La_T%C3%A8ne_culturenahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024