Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-07-19
adresa: https://www.archeolog.cz/kam-na-vylet/bohnice-cimice-zamky/9

Výšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice - tip, kam na výlet

Doprava, GPS, mapa, délka trasy

GPS: 50°8'43.741"N, 14°24'17.444"E
mapa
trasa: 11 km
spojení: V Praze autobusem MHD číslo 152, 169, 183, 202 od metra červené trasy C.

.. :

Trasa

Čimického údolí

Na serveru Prahy kolem Vltavy nalezneme hned několik zajímavých lokalit ať již historicky, tak i botanicky. Krátký výlet na výšinné hradiště Zámky započneme kousek od bohnické psychiatrické léčebny. Vycházíme z autobusové zastávky Čimice směrem západně po modré TZ do Čimického údolí o blasti známé jako Drahaň (podle Drahaňského potoku, dnes Bohnický potok). Údolí se rozkládá na březích Čimického potoku, je poměrně mělké, na okrajích lemováno rozeklanými kalami. Čimické údolí je přírodní památkou. Osídlení se uvádí od doby kamenné. V té době bylo využíváno převážně zemědělsky. Dodnes na začátku procházíme jakýmsi zarostlým sadem. Popravdě, v podzimních podmračených dnech či navečer máte skoro pocit, že zpoza stromu vyskočí loupežnická banda. Potok není nikterak vydatný, jeho dravost krotí rybník, který jsme minuli na počátku naší výpravy. V dolní části ústí v několik rybníčků. Pro doplnění několik informací, které sme se dočetli z uvedené literatury. Rezervací je Čimické údolí od roku 1968. Dramaticky rozeklané skály, připomínající tento dramatický rok, jsou tzv. suky. Jsou tvořeny buližníkem, podobně jako třeba skály v Šárce. Na těchto skalách se nacházejí vřesoviště, což nemůžeme potvrdit ani vyvrátit. Z hmyzu je zde zastoupena např. čeleď nosatcovitých. Z rostlin bychom zmínili výskyt např. křivatce českého, což nám přijde vzhledem k roku vzniku chráněného území a naturelu Čechů přijde výstižné.

Zámky, Zámka

Vycházíme z údolí stále po modré TZ a na levé straně uvidíme velkou usedlost od níž se line charakteristický koňský odér, napravo Kostoprtský rybník (prý se zazemňuje, což značí, že tam v budoucnu asi nebude). Stoupáme po modré do kopce na hřeben, na jehož ostrožně nad řekou se nachází sídliště Zámky (také Zámka, což je něco jako dualita okurka - okurek). Kolem mladého porostu zahýbáme západně a před námi je úzká šíje, která oddělovala hradiště od hřebenu. Odhadem je široká asi 50 m. Tuto šíji bezpečně poznáte podle jakéhosi, podle pramenů původního, o čemž však máme pochybnosti, valu a pak také nepřehlédnutelné zelené trubky. Než se vydáme po modré dolu k Vltavě, projdeme si výšinné sídliště. Kolem celé cca 6ha ostrožny vede stezka. V první části, než dorazíme ke srázu lomu, jsou pole. Samotná původní poloha hradiště padla za oběť těžbě kamenu. V západní části se dostáváme na kraj srázu pyšnícího se nad naší nejdelší řekou.
Zmíněná soustava sídel v této oblasti se nám otevírá na obě strany. Nalevo vidíme na Hradčany, napravo na Levý Hradec a také vrch Řivnáč (odtud řivnáčská kultura). Historie nás zavádí právě do doby řivnáčské kultury, kdy je zde uváděné první osídlení od půlky 4. stol. př. n. l. Opevnění ostrožny spadá do doby  slovanského osídlení, v době hradištní, v průběhu 6. - 8. stol.

Návrat

Z výšinného sídliště scházíme dolů srázem k řece a pokračujeme proti proudu směrem k Troji. Naším cílem je stanice metra Nádraží Holešovice. Cestou než tam dojdete můžeme doporučit občerstvení na přívozu hned za trojským psím útulkem. Variantně se lze nechat přívozem převést na druhý břeh a pokračovat směr Dejvická nebo ke zmíněným buližníkovým skalám v Divoké Šárce.

Použitá literatura

[1] Atlas Česka [online]. 2007-2009 [cit. 2010-05-22]. Dostupné z WWW: <http://www.atlasceska.cz/praha/cimicke-udoli/>.

[2] Buližník. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 29. 11. 2009 [cit. 2010-05-22]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Buli%C5%BEn%C3%ADk>.

[3]  Nosatcovití In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 29. 3. 2010 [cit. 2010-05-22]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Nosatcovit%C3%AD>.

 [4] Přírodní památka Čimické údolí [online]. 2007 [cit. 2010-05-22]. Dostupné z WWW: <http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/chu11.htm>. 

[5] BOTANY [online]. 2008-05-30 [cit. 2010-05-22]. Praha, Drahaň-Troja: Čimické údolí – přírodní památka. Dostupné z WWW: <http://botany.cz/cs/cimicke-udoli/>.

[6] BOTANY [online]. 2007-07-07 [cit. 2010-05-22]. Praha, Drahaň-Troja: Zámky – přírodní památka. Dostupné z WWW: <http://botany.cz/cs/praha-zamky/>.

[7] Neživá příroda [online]. 2001 [cit. 2010-05-22]. Vývoj osídlení pražského území až po příchod Slovanů. Dostupné z WWW: <http://www.monet.cz/atlas/kap31.htm>.

[8] Město Roztoky [online]. 2007 [cit. 2010-05-22]. Tajuplný vrch Řivnáč a jeho kultura. Dostupné z WWW: <http://www.roztoky.cz/vrch-rivnac>.

[9] Středověk [online]. 2007 [cit. 2010-05-22]. Praha Bohnice - Zámka. Dostupné z WWW: <http://stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Praha%20Bohnice%20-%20Zamka>.

[10] Zámky. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 2009-08-22 [cit. 2010-05-22]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mky>.

[11] Druidova mysteria [online]. 2008-05-30 [cit. 2010-05-22]. Slovanské hradiště Zámky. Dostupné z WWW: <http://druidova.mysteria.cz/MISTA_SILY/ZAMKY/ZAMKY_HRADISTE.htm>.

Seznam všech obrázků k tomuto tipu na výlet

obrázekpopis
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-1.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-10.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-11.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-12.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-13.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-14.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-15.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-16.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-17.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-18.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-19.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-2.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-20.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-21.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-22.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-23.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-24.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-25.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-26.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-27.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-28.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-29.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-3.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-30.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-31.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-32.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-33.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-34.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-35.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-36.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-37.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-38.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-39.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-4.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-40.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-41.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-42.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-43.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-44.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-45.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-46.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-47.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-48.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-49.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-5.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-50.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-51.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-52.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-53.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-54.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-55.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-56.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-57.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-58.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-59.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-6.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-60.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-61.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-62.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-63.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-64.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-65.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-66.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-67.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-68.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-69.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-7.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-70.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-71.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-72.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-73.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-74.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-75.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-76.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-8.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
sc-tipynavylet-cimice-zamky-01-9.jpgVýšinné sídliště na Zámkách, Praha - Čimice
Komentráře k tomuto výletu: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024