Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-02-24
adresa: https://www.archeolog.cz/kam-na-vylet/hradiste-stara-kourim/6

Hradiště stará Kouřim - tip, kam na výlet

Doprava, GPS, mapa, délka trasy

GPS: 50°0'0.3"N, 14°59'26.847"E
mapa
trasa: cca 25 km
spojení: Výlet začíná v Kostelci nad Černými lesy. Z Prahy se tam nejlépe dostanete autobusem z konečné metra trasy C Háje.

.. :

Trasa

Výlet na hradiště Stará Kouřim začíná v Kostelci nad Černými lesy. Z náměstí vycházíme po červené TZ západně směrem k městu Kouřim.

Kostelec má taktéž dlouhou historií, kdy první zmínky ukazují ke Slavníkovci svatému Vojtěchovi. Než vyjdeme z Kostelce, míjíme překrásný hřbitov, který stojí za několik minut zdržení. Zvláště stará část s dominantní hrobkou a nádhernou prací místních kameníků.

Opouštíme Kostelec a Červená TZ nás zavede přes potok do Svatbína. Svatbín má nádhernou náves, téměř kruhovou. Na zeleném ostrově uprostřed je zvonička, pomník padlých a kříž obklopený lipami.

Pokračujeme severozápadně k Dobrému Poli a pak dále k Molitorovu. Kolem se objevují jabloňové sady obtěžkané podzimní úrodou voňavých jablek. Za Molitorovem jsme již na dohled Kouřimi. Kolem golfového hřiště a míjejíce vodárenskou věž vcházíme do Kuřimi z východní strany města.

Než se vydáme hledat pravěké osídlení Kouřimi spočineme chvíli na náměstí. Rozlehlé náměstí na nás dýchne středověkou atmosférou. Dominantu tvoří 34 m vysoká renesanční zvonice společně poblíž stojícího chrámu sv. Štěpána. Zvonice je zajímavá technicky. Zvony jsou zavěšeny srdcem nahoru, tzv. vysoké točení. V současnosti jsou ve zvonici jen dva zvony, Štepán a Marie, původně tam byly čtyři. Chrám svatého Štepána z 13. století je tvořen trojlodní bazilikou v tzv. burgundském slohu, mísí se v něm odeznívající románský sloh a nastupující raná gotika. Velice zvláštní je venkovní umístění náhrobních desek, na nichž jsou vyobrazeni zemřelí. Desky jsou dokola celého chrámu. Jejich původní místo však bylo uvnitř, odkud během 18. století byly odstraněny. Na současné místo byly dány až ve 20. století. Další zajímavost Kouřimi je ukryta pod náměstím. Prý je pod ním nespočet chodeb, které ústí ve sklepeních místních domů.

Z náměstí vede žlutá okružní stezka na cíl našeho výletu, na slovanské hradiště Stará Kouřim. Stezka nás vede po hrbolatých schodem kolem mlýna přes řeku Kouřimku do starého lomu. Odtud nahoru k Lechovu kamenu. Lechův kámen je rulový balvan opředený mnoha pověstmi. Název je odvozen od Lecha, bratra praotce Čecha. Lech na tomto místě usadil se svým doprovodem a podle domluvy zapálil oheň, který měl být vidět až na Říp; "velikého dýmu kúření". Právě podle kouře pojmenovali toto místo Kouřim. V legendách balvan či skalku nalezneme jako Kámen Veliký. Možná, že tento kámen byl i pohanským obětištěm. Kousek odtud, ve vrcholové partii, se rozkládá jedno z největších slovanských hradišť v Čechách. Stará Kouřim je spjata především se slovanským kmenem Zličanů. Nejstarší doložené osídlení Staré Kouřimi spadá do doby 3 tisíciletí před n. l., kde zde byla opevněná osada lidu řivnáčské kultury. Další doložené osídlení tzv. štítařského typu připadá na 8. století před n. l. Slovanské hradiště o rozloze 44 ha bylo opevněno třemi do polooblouku založenými hradbami. Dodnes jsou patrné valy (průřez valy). Na vrcholové partii bývala velká halová stavba (86 x 4 m), která sloužila za shromaždiště obyvatel. Na vrcholu je také malá barokní kaplička sv. Víta. Dalším bodem naší cesty je Libušino jezírko. Voda v jezírku není, píše se, že ji lze spatřit jen po vydatných deštích či na jaře. Od jezírka již vede stezka zpět do Kouřimi.

Za zpáteční cestu jsme zvolili cyklostezku číslo 0088, která nás zavede přes Brník zpět do Kostelce.

Seznam všech obrázků k tomuto tipu na výlet

obrázekpopis
sc-tipynavylet-kourim-01-1.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-10.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-11.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-12.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-13.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-14.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-15.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-16.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-17.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-18.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-19.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-2.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-20.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-21.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-22.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-23.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-24.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-25.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-26.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-27.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-28.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-29.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-3.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-30.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-4.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-5.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-6.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-7.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-8.jpgHradiště stará Kouřim
sc-tipynavylet-kourim-01-9.jpgHradiště stará Kouřim
Komentráře k tomuto výletu: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024