Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-06-15
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/albrechtice-sedlo/5

Albrechtice, hradiště Sedlo

lokalita:Albrechtice
okres:

Klatovy

poloha:

Sedlo

typ:

hradiště

rozloha:3 ha
nadm. výška:902 m.n.m.

Datace:

kultura: HD2 - 3 - LTA1 (halštatská - pozdní období - časný latén): -470 až -420

kultura: LTA1 - LTB1 (laténská - časné období): -420 až -385

kultura: LTC2 (laténská): -180 až -125

kompletní datace | časová osa

Halštatské hradiště Sedlo u Sušice je impozantním a v terénu dobře patrným dokladem stavitelských dovedností pravěkých lidí z doby železné. Hradiště se nachází na vrcholové partii hory Sedlo u Sušice v nadmořské výšce 902 m n.m. a je druhým nejvýše položeným hradištem v Čechách, hned po nedalekém hradišti Obří hrad. 

Opevnění. Hradiště je opevněno valem bez příkopu v délce 920 m. Ohrazená plocha má tvar protáhlého oválu o délce cca 400 m a šířce 32-114 m a kopíruje sedlovitý tvar vrcholu hory. Při stavbě opevnění bylo využito přirozených sklaních stěn, které byly do opevnění hradiště začleněny. Z vnější strany dosahují valy výšky až 10 m, z vnitřní strany 1-1,5 m, maximální šířka valu činí 13 m. Hradba byla postavena patrně z nasucho kladených kamenů s vnitřní dřevěnou konstrukcí. Akropole je situována na jihovýchodní straně na nejvyšším bodě ohrazené plochy. Původní vstup do hradiště se nacházel na jihovýchodní straně. Ulicovitá brána měla délku 17 m a šířku 1,5 m.

Datace. Hradiště Sedlo je datováno do pozdní doby halštatské a časné laténské (6.-5.stol.př.n.l.). Dále bylo využíváno Kelty v mladší době laténské (2.-1.stol.př.n.l.), v době římské a ve střesní době hradištní (9.-10. stol.).

Nálezy. Na hradišti byly nalezeny četné doklady osídlení, mimo jiné i dvě polozemnice o rozměrech 4 x 6 m, zlomky kolkované a tuhové keramiky, nůž, prestižní malovaná keramika, žernov řeckého typu. Významným nálezem je opěrka bronzové nádoby, importovaná ze severní Itálie. Tento import by mohl být důkazem pobytu halštatsko-laténské aristokracie na tomto hradišti a mohl by snad podporovat hypotézu o jeho sídelní funkci.

Funkce. Hradiště plnilo patrně funkci sídelní a refugiální, tj. sloužilo i jako ochrana pro okolní obyvatelstvo v dobách ohrožení.

Tato lokalita je někdy, patrně mylně, ztotožňována se jménem Setuakaton z Ptolemaiovy mapy ze 2.století.

Datace

kulturadobafázedatace
HD2 - 3 - LTA1 (halštatská - pozdní období - časný latén) -470-420
LTA1 - LTB1 (laténská - časné období) -420-385
LTC2 (laténská) -180-125
LTD1 - 2 (laténská) -125-30
Albrechtice

Seznam všech obrázků k této lokalitě

obrázekpopis
pz-albrechtice-01-1.jpgSedlo u Albrechtic - jeskyně strážce
pz-albrechtice-01-10.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-100.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-101.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-102.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-103.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-104.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-105.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-106.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-107.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-11.jpgSedlo u Albrechtic - jihozápaní val hradiště
pz-albrechtice-01-12.jpgSedlo u Albrechtic - pohled na vnitřní plochu hradiště se skalisky nedaleko západní brány
pz-albrechtice-01-13.jpgSedlo u Albrechtic - skaliska nedaleko západní brány
pz-albrechtice-01-14.jpgSedlo u Albrechtic - pohled na vnitřní plochu hradiště
pz-albrechtice-01-15.jpgSedlo u Albrechtic - pohled na vnitřní plochu hradiště
pz-albrechtice-01-16.jpgSedlo u Albrechtic - pohled na skaliska nedaleko západní brány z vnitřní plochy hradiště
pz-albrechtice-01-17.jpgSedlo u Albrechtic - vrcholová partie hradiště s vyhlídkou na hrad Kašperk
pz-albrechtice-01-18.jpgSedlo u Albrechtic - vyhlídka na vrcholové partii hradiště na hrad Kašperk
pz-albrechtice-01-19.jpgSedlo u Albrechtic - pohled z vrcholové partie hradiště směrem k Obřímu Hradu u Studence
pz-albrechtice-01-2.jpgSedlo u Albrechtic - jeskyně strážce
pz-albrechtice-01-20.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-21.jpgSedlo u Albrechtic - skalnatá vyhlídka na vrcholové partii hradiště
pz-albrechtice-01-22.jpgSedlo u Albrechtic - vyhlídka na vrcholové partii hradiště
pz-albrechtice-01-23.jpgSedlo u Albrechtic - základy nové rozhledny, jež bude postavena na základech zaniklé rozhledny
pz-albrechtice-01-24.jpgSedlo u Albrechtic - valy na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-25.jpgSedlo u Albrechtic - severní val hradiště
pz-albrechtice-01-26.jpgSedlo u Albrechtic - severní val hradiště
pz-albrechtice-01-27.jpgSedlo u Albrechtic - východní brána na prudce se svažující cestě ke Kašperku
pz-albrechtice-01-28.jpgSedlo u Albrechtic - skalisko v těsné blízkosti východní brány
pz-albrechtice-01-29.jpgSedlo u Albrechtic - východní brána na prudce se svažující cestě ke Kašperku
pz-albrechtice-01-3.jpgSedlo u Albrechtic - jeskyně strážce
pz-albrechtice-01-30.jpgSedlo u Albrechtic - východní brána na prudce se svažující cestě ke Kašperku
pz-albrechtice-01-31.jpgSedlo u Albrechtic - pohled na sesuté valy východní brány
pz-albrechtice-01-32.jpgSedlo u Albrechtic - jižní strana hradiště využívá přirozenou ochranu skal
pz-albrechtice-01-33.jpgSedlo u Albrechtic - východní brána na prudce se svažující cestě ke Kašperku
pz-albrechtice-01-34.jpgSedlo u Albrechtic - východní brána na prudce se svažující cestě ke Kašperku
pz-albrechtice-01-35.jpgSedlo u Albrechtic - východní brána na prudce se svažující cestě ke Kašperku
pz-albrechtice-01-36.jpgSedlo u Albrechtic - strmý val, tyčící se na přístupovou cestu k hradišti od Kašperku
pz-albrechtice-01-37.jpgSedlo u Albrechtic - sesutý val východní brány
pz-albrechtice-01-38.jpgSedlo u Albrechtic - východní brána na prudce se svažující cestě ke Kašperku
pz-albrechtice-01-39.jpgSedlo u Albrechtic - vnitřní cesta od východní brány k sedlu
pz-albrechtice-01-4.jpgSedlo u Albrechtic - jeskyně strážce
pz-albrechtice-01-40.jpgSedlo u Albrechtic - valy na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-41.jpgSedlo u Albrechtic - valy na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-42.jpgSedlo u Albrechtic - valy na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-43.jpgSedlo u Albrechtic - vnitřní plocha hradiště s vyhlídkou v pozadí
pz-albrechtice-01-44.jpgSedlo u Albrechtic - vnitřní plocha hradiště
pz-albrechtice-01-45.jpgSedlo u Albrechtic - vnitřní plocha hradiště
pz-albrechtice-01-46.jpgSedlo u Albrechtic - valy na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-47.jpgSedlo u Albrechtic - valy na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-48.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-49.jpgSedlo u Albrechtic - západní brána - pohled z hradiště
pz-albrechtice-01-5.jpgSedlo u Albrechtic - pohled zezadu na skalisko v němž se nachází jeskyně strážce
pz-albrechtice-01-50.jpgSedlo u Albrechtic - valy na západní straně hradiště
pz-albrechtice-01-51.jpgSedlo u Albrechtic - opevnění na jižní straně hradiště využívá skal
pz-albrechtice-01-52.jpgSedlo u Albrechtic - opevnění na jižní straně hradiště využívá skal
pz-albrechtice-01-53.jpgSedlo u Albrechtic - opevnění na jižní straně hradiště využívá skal
pz-albrechtice-01-54.jpgSedlo u Albrechtic - opevnění na jižní straně hradiště využívá skal
pz-albrechtice-01-55.jpgSedlo u Albrechtic - opevnění na jižní straně hradiště využívá skal
pz-albrechtice-01-56.jpgSedlo u Albrechtic - opevnění na jižní straně hradiště využívá skal
pz-albrechtice-01-57.jpgSedlo u Albrechtic - jižní val, navazující po obou stranách na skaliska
pz-albrechtice-01-58.jpgSedlo u Albrechtic - val na jižní straně hradiště navazuje na skaliska
pz-albrechtice-01-59.jpgSedlo u Albrechtic - val na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-6.jpgSedlo u Albrechtic - valy na západní straně hradiště
pz-albrechtice-01-60.jpgSedlo u Albrechtic - val na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-61.jpgSedlo u Albrechtic - val na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-62.jpgSedlo u Albrechtic - val na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-63.jpgSedlo u Albrechtic - val na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-64.jpgSedlo u Albrechtic - val na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-65.jpgSedlo u Albrechtic - vnitřní plocha hradiště; pohled směrem k vyhlídce
pz-albrechtice-01-66.jpgSedlo u Albrechtic - val na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-67.jpgSedlo u Albrechtic - val na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-68.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-69.jpgSedlo u Albrechtic - val na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-7.jpgSedlo u Albrechtic - jeskyně strážce
pz-albrechtice-01-70.jpgSedlo u Albrechtic - vnitřní konstrukce valu na severní straně hradiště
pz-albrechtice-01-71.jpgSedlo u Albrechtic - pohled ze západní části hradiště na Jeskyni strážce
pz-albrechtice-01-72.jpgSedlo u Albrechtic - západní val hradiště s bránou v pozadí
pz-albrechtice-01-73.jpgSedlo u Albrechtic - pohled ze západní části hradiště na vymýcený svah za Jeskyní strážce
pz-albrechtice-01-74.jpgSedlo u Albrechtic - západní val hradiště
pz-albrechtice-01-75.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-76.jpgSedlo u Albrechtic - Jeskyně strážce
pz-albrechtice-01-77.jpgSedlo u Albrechtic - Jeskyně strážce
pz-albrechtice-01-78.jpgSedlo u Albrechtic - západní val hradiště
pz-albrechtice-01-79.jpgSedlo u Albrechtic - jižní opevnění hradiště využívá přirozených skal
pz-albrechtice-01-8.jpgSedlo u Albrechtic - vstup do hradiště skrze západní val na cestě od Albrechtic
pz-albrechtice-01-80.jpgKostel Panny Marie a sv. Petra a Pavla v Albrechticích
pz-albrechtice-01-81.jpgSedlo u Albrechtic - vyhlídka na hrad Kašperk
pz-albrechtice-01-82.jpgSedlo u Albrechtic - severní val hradiště
pz-albrechtice-01-83.jpgSedlo u Albrechtic - vnitřní plocha hradiště - pohled k východu
pz-albrechtice-01-84.jpgSedlo u Albrechtic - lesní cesta v údolí na jižní straně hradiště
pz-albrechtice-01-85.jpgSedlo u Albrechtic - vyhlídka na zasněženou Šumavu
pz-albrechtice-01-86.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-87.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-88.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-89.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-9.jpgSedlo u Albrechtic - pohled na část valu na jihozápadní straně hradiště, kde se začíná val napojovat na skaliska
pz-albrechtice-01-90.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-91.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-92.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-93.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-94.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-95.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-96.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-97.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-98.jpgAlbrechtice
pz-albrechtice-01-99.jpgAlbrechtice

Sklenář, K.:

Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 37

 

Filip, Jan:

Keltská civilizace, Academia, Praha 1996, str. 99

 

Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:

Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, Praha 2003, str. 29 - 30

 

Waldhauser, J.:

Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri, Praha 2001, str.443

 

Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:

Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str.17 - 18

 

Pleiner, R.:

Pravěké dějiny Čech, Academia, Praha 1978, str. 422, 619

Mapa

přístup od Sušice: ze Sušice směrem na Kašperské Hory, po přejezdu mostu přes řeku Otavu odbočit z hlavní silnice dle dopravího značení doleva nahoru na Albrechtice. V Albrechticích nahoru ke kostelu Panny Marie a sv. Petra a Pavla a od něj doprava k hotelu (???). Za ním už je červeně vyznačena turistická trasa až na Sedlo. Při postupu touto cestou tak nejprve minete zmiňovanou sluj, jež bude jakožto skalisko vyčnívat nějakých 30 m po vaší levici a vzápětí vstoupíte skrze prolomenou, dnes zarostlou bránu. Pokud si ale dáte tu práci a ještě před vstupem bránu podejdete zprava, spatříte jak se nad vámi vzpíná masivní kamenný val, jenž se směrem doprava stáčí k jihu.

 

přístup od Kašperských Hor: z náměstí v Kašperských horách sledujte zelenou turistickou značku až ke gotickému hradu Kašperk. Nyní pokračujeme dále po žluté značce dokud nenarazíme na značku červenou, po níž se vydáme směrem na Sedlo, na něž se budete musete doslova "vyškrábat" po obtížně přístupné stezce. Po takto namáhavém výstupu narazíte na masivní opevnění a jednu z bašt. A nyní sami zvažte, zda toto mohla být hlavní brána do hradiště...

Komentráře k této lokalitě: 2 | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024