Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-07-19
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/hradiste-certova-ruka/28

Karlovice (Mašov), hradiště Čertova ruka

lokalita:Karlovice (Mašov)
okres:

Semily

poloha:

Čertova ruka

typ:

hradiště

rozloha:
nadm. výška:370 m.n.m.

Datace:

kultura: pozdnělengyelský horizont - moravská nemalovaná keramika (lengyel IV.): -4300 až -4200

kultura: HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura): -1300 až -1000

kultura: HD2 - 3 - LTA1 (halštatská - pozdní období - časný latén): -470 až -420

kompletní datace | časová osa

Hradiště, vybudované ve skalním útvaru zvaném Čertova ruka vypadá na první pohled jako shluk skal podél frekventované turistické stezky vedoucí Českým rájem. Teprve po bližším prozkoumání lokality se vyjeví zbytky pravěkého opevnění, které bylo vybudováno v době železné lidem halštatské kultury. Uvnitř sklaního masivu Čertova ruka cítíte nejen tajemnost místa, ale uvědomíte si také dovednost a vynalézavost pravěkého lidu při stavbě jejich opevnění.

 

Poloha. Hradiště je situováno v poloze Čertova ruka na cestě mezi hradem Valdštejnem a Hrubou Skálou. Hradiště je umístěno na vrcholové plošině (50 m nad okolním terénem), která je obklopena pískovcovími věžemi a sklaními bloky. 

 

Opevnění. Opevněna byla pouze ta místa, která nejsou přírodně chráněna, úzké průchody mezi skalami. Ta byla vyplněna valy nebo dřevěnými břevny, zapuštěnými do kapes, které byly vysekány do skal. Vstup do hradiště patrně zajišťovala branka na jižní straně hradiště. Součástí Čertovy ruky je i skalní převis Novákova pec, široký 20 m a hluboký 9 m.


Datace. Na hradišti byly nalezeny stopy po pravěkém osídlení z více období – konec neolitu (kultura lengyelská), eneolit, mladší doba bronzová (kultura lidu lužických popelnicových polí) až po pozdní dobu halštatskou, kdy byla lokalita pravděpodobně opevněna poprvé.Nálezy dokládají i osídlení v době laténské (3.-1. stol. př.n.l.)
Mezi mladší nálezy patří nálezy z doby stěhování národů (400-600). Na lokalitě stál středověký hrádek, z něhož se dochovaly žlaby pro palisádu a kamenná cisterna.

 

Nálezy. Mezi významné nálezy z lokality Čertova ruka je nutné zmínit nález dvou bronzových trojbřitých šipek skythského typu z doby halštatské, které dokládají styky mezi těmito kulturami. Z doby laténské pocházejí prestižní keltské předměty – zlomky dvou skleněných náramků, malovaná keramika a železné předměty.

 

Šourkova jeskyně. 150 m severozápadně od Čertovy ruky se nachází další lokalita se stopami po pravěkém osídlení, a to tzv. Šourkova jeskyně, o rozloze 10 m2. Před vstupem do jeskyně je obrovský balvan. V jeskyni byly objeveny zlomky keramiky lidu popelnicových polí a střep luxusní červenobíle malované keramiky ze 2.-1. století př.n.l.

Datace

kulturadobafázedatace
pozdnělengyelský horizont - moravská nemalovaná keramika (lengyel IV.) -4300-4200
HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura) -1300-1000
HD2 - 3 - LTA1 (halštatská - pozdní období - časný latén) -470-420
připravujeme

Seznam všech obrázků k této lokalitě

obrázekpopis
li-karlovice-01-1.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-10.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-11.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-12.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-13.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-14.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-15.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-16.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-17.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-18.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-19.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-2.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-20.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-21.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-22.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-23.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-24.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-25.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-26.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-27.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-28.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-29.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-3.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-30.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-31.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-32.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-33.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-34.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-35.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-36.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-37.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-38.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-39.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-4.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-40.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-41.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-42.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-43.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-44.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-45.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-46.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-47.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-48.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-49.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-5.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-50.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-51.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-52.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-53.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-54.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-55.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-56.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-57.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-58.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-59.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-6.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-60.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-61.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-62.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-63.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-64.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-65.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-66.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-67.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-68.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-69.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-7.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-70.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-71.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-72.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-73.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-74.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-75.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-76.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-8.jpgKarlovice (Mašov)
li-karlovice-01-9.jpgKarlovice (Mašov)

Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:
Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, Praha 2003, str.121-122

 

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 136

 

Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:
Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str. 142

 

Waldhauser, J.:
Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri, Praha 2001, str. 258

Mapa

Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024