Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-05-21
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/hradiste-hura-konecchlumi/13

Konecchlumí, hradiště Hůra

lokalita:Konecchlumí
okres:

Jičín

poloha:

Hůra

typ:

hradiště

rozloha:0,75 ha
nadm. výška: m.n.m.

Datace:

kultura: HC - HD1 (slezskoplatěnická mladší (platěnická)): -750 až -560

kultura: HD2 - HD3 (halštatská): -560 až -470

kultura: HD2 - 3 - LTA1 (halštatská - pozdní období - časný latén): -470 až -420

kompletní datace | časová osa

Hradiště ze starší doby železné, situované kousek nad tzv. Konecchlumskou mohylou - pomníkem Viléma Konecchlumského, který byl popraven na Staroměstském náměstí roku 1621.

 

Opevnění. Toto malé hradiště elipsovitého tvaru se nachází na západním konci Hořického hřbetu v poloze Hůra. Hradiště má rozlohu 0,75 ha a je chráněno valem s příkopem. Opevnění je nejzřetelnější na východní až jihovýchodní straně, kde val dosahuje výšky až 1,5 m. Původní vstup do hradiště se nezachoval.

 

Datace a nálezy. Nálezy, které byly objeveny povrchovým sběrem se datují do mladší etapy slezskoplatěnické kultury starší doby železné (HC-LTA1). Uvnitř hradiště byly zaregistrovány mísovité prohlubně, připomínající stopy po základech stavení, což by mohla dokazovat zídka z nasucho skládaných lícovaných kamenů, nalezená v jedné z prohlubní. Ačkoli je hradiště datované do starší doby železné (halštat), nevykazuje shodné rysy s jinými hrady z tohoto období, jak je známe z jihozápadních Čech a připomíná spíše ohrazenou vesnici. 

 

O této lokalitě se původně soudilo, že se skládá ze dvou, vedle sebe, situovaných hradišť. To druhé, zatím nezmíněné, se nacházelo blíže obci, mělo mít rozlohu 2,5 ha a bylo chráněno obloukovitým valem z pískovcových kamenů a písku. Opevnění obou hradišť prý mohlo mít kamennou čelní zeď s dřevěnou konstrukcí. Revizí situace a povrchovým výzkumem se podařilo dokázat, že se v Konecchlumí nachází pouze jedno hradiště, a to to menší s rozlohou 0,75 ha, situované dále od obce směrem na východ.

 

Datace

kulturadobafázedatace
HC - HD1 (slezskoplatěnická mladší (platěnická)) -750-560
HD2 - HD3 (halštatská) -560-470
HD2 - 3 - LTA1 (halštatská - pozdní období - časný latén) -470-420
Konecchlumí

Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:
Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri 2003, str. 130-131

 

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 107

Mapa

Z Konecchlumí po červené turistické značce nahoru kolem kostela a mohyly do lesa, kde zanedlouho narazíte na větší z obou hradišť, to nepravé. Druhé, menší hradiště se pak nachází o něco výše po červeně značené stezce směrem na východ k vrcholu Hůra.
Komentráře k této lokalitě: 6 | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024