Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-06-15
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/hradiste-poran/33

Vesec u Sobotky, hradiště Poráň

lokalita:Vesec u Sobotky
okres:

Jičín

poloha:

Poráň

typ:

hradiště

rozloha:1,4 ha
nadm. výška:322 m.n.m.

Datace:

kultura: HB (popelnicová pole lužická - slezskoplatěnická starší (slezská)): -1000 až -750

kultura: HD2 - 3 - LTA1 (halštatská - pozdní období - časný latén): -470 až -420

kultura: slovanská: 625 až 800

kompletní datace | časová osa

Hradiště Poráň je zajímavě situováno na skalnaté ostrožně, čnící se nad soutokem Klenice a Veseckého potoka, až 40 m nad údolím Plakánek. Návštěvou této historické lokality si lze zatraktivnit návštěvu přírodní rezervace v údolí Plakánek.

 

Opevnění. Ze severní, západní a jižní strany je hradiště nepřístupné díky strmým, skalnatým srázům. Proto bylo nutné vybudovat fortifikaci pouze na přístupné, východní straně. Opevnění se skládalo z vnitřního a vnějšího valu, oba doplněné příkopem.  Nyní je v terénu zachovalý pouze vnitřní pás opevnění; vnější val byl zjištěn při leteckém snímkování. Vnitřní val je dlouhý asi 100 m,  široký mezi 12-14 m a vysoký 2-3 m. Příkop vnitřního opevnění je široký asi 6 m. Původní vstup do hradiště snad mohl být na jižní straně opevnění, kde vnitřní ani vnější val nedosahuje až ke kraji ostrožny.

 

Datace. Opevnění mohlo snad být vybudováno buď v mladší době bronzové v období lužické kultury či spíše v pozdní době halštatské. Před  vznikem opevnění byla ostrožna osídlena již v mladší a pozdní době kamenné. Hradiště bylo využíváno i ve starší době hradištní (7.-8.století) a ve 12. století.

Datace

kulturadobafázedatace
HB (popelnicová pole lužická - slezskoplatěnická starší (slezská)) -1000-750
HD2 - 3 - LTA1 (halštatská - pozdní období - časný latén) -470-420
slovanská 625800
připravujeme

Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:
Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, Praha 2003, str. 338-339

 

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 230-231

 

Sklenář, K., Sklenářová,Z., Slabina, M.:
Encyklopedie praveku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str. 388


Waldhauser, J.
:
Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri, Praha 2001, str. 515

Mapa

Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024