Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-04-14
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/jc-boudy-01/73

Boudy, hradiště Hrad (Kozí hrad)

lokalita:Boudy
okres:

Písek

poloha:

Hrad (Kozí hrad)

typ:

hradiště

rozloha:1,5 ha
nadm. výška:574 m n.m. m.n.m.

Datace:

kultura: českoflacká mohylová kultura: -1500 až -1300

kultura: HD2 - HD3 (halštatská): -555 až -470

kultura: HD2 - 3 - LTA1 (halštatská - pozdní období - časný latén): -470 až -420

kompletní datace | časová osa

Pozdně halštatské hradiště vybudované na výrazném homolovitém kopci jménem Hrad nebo také Kozí hrad. Hradiště o rozloze 1,5 ha je spíše menší, ale zato s výraznou fortifikací, která je dobře patrná i dnes. Hradiště bylo zkoumáno v letech 2001- 2003. První výzkum zde však vedl již B. Dubský v roce 1927 -28.

 

Opevnění: Hradiště se skládá z akropole a předhradí. Celková délka opevnění měří 664 m. Opevnění bylo přizpůsobeno terénu kopce. Vnější val o délce 420 m, který obklopoval předhradí, je najvíce patrný na severní straně. Na některých místech je val téměř neznatelný; kameny byly požity na stavby v okolních vsích. Z vnější strany se místy zachoval i mělký příkop. Terén předhradí téměř všude stoupá k vnitřnímu, kruhovému opevnění akropole. Opevnění akropole má výrazný kamenný val, místy až 2,5 m vysoký, o celkové délce 244 m. Kamenná hradba akropole byla oboustranně lícovaná velkými kameny. Prostor mezi nimi byl vysypán kameny menšími. Opevnění hradiště je přerušeno několika vchody, které ale vznikly až v pozdějších dobách. Původní vchod není možné správně identifikovat. Asi 300 m od hradiště se nalézá pramen, který mohl být využíván obyvateli hradiště.

 

Datace: Lokalitu Hrad navštěvoval člověk už ve střední době bronzové (kultura mohylová) a zanechal tu několik zlomků keramiky. Opevnění hradiště bylo však vybudováno až v 6. století před Kr., v době halštatské a fungovalo i v 5. století před Kr. Na hradišti bylo objeveno i několik nálezů keramiky z raného středověku (12. století).

 

Nálezy: U vrcholu hradiště byla objevena uměle navršená plošina o rozměrech 10 x 4 m, sloužící snad k vyrovnání vrcholové plošiny. Na plošině byly nalezeny zlomky keramiky. V jihovýchodní části akropole byla nalezena polozemnice. Žádné další stavby nebyly při výzkumu na kradišti objeveny.

 

Funkce: Funkce hradiště je nejasná. Jednou z možností je, že strážilo cestu z Pootaví na sever.

 

Asi kilometr jižně od hradiště bylo v lese Malý Kosatín objeveno 10 halštaských mohyl. Toto malé pohřebiště má patrně souvislost s obyvateli hradiště na kopci Hrad.

Datace

kulturadobafázedatace
českoflacká mohylová kultura -1500-1300
HD2 - HD3 (halštatská) -555-470
HD2 - 3 - LTA1 (halštatská - pozdní období - časný latén) -470-420
připravujeme

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str.47-48

 

Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:
Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, Praha 2003, str. 42

 

Waldhauser, J.:
Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri, Praha 2001, str.159

 

Waldhauser, J.:
Keltské Čechy, Academia, Praha 2012, str.72-73

 

 

Mapa

Z vesnice Boudy po žluté turistické značce. Mohyly se nalézají 300 m severně od hájenky.
Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024