Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-04-14
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/jeskyne-ve-vratech-tman/56

Tmaň, jeskyně Ve vratech

lokalita:Tmaň
okres:

Beroun

poloha:

Ve vratech

typ:

jeskyně

rozloha:48 m2
nadm. výška: m.n.m.

Datace:

kultura: micoquien: -100000 až -70000

kultura: vypíchaná keramika starší: -4900 až -4600

kultura: vypíchana keramika mladší: -4600 až -4400

kultura: HC - HD1 (bylanská): -750 až -560

kompletní datace | časová osa

Jeskyně Ve vratech je spíše než jeskyní krasovou puklinou, ve které bylo nalezeno velké množství nálezů z více období pravěku. Lokalita se nachází na hradišti Kotýz nedaleko známých Koněpruských jeskyní.

 

Popis jeskyně. V severozápadním rohu pravěkého hradiště Kotýz se nachází skalní most tzv. Axamitova brána (kdysi též nazýván Zlatá brána) se 4 m vysokým obloukem. Za touto vstupní branou se nachazí uzavřený prostor s otevřeným stropem nazývaný jeskyně Ve vratech. Tento krasový útvar (brána a "jeskyně") byl dlouho považován za pozůstatek skutečné jeskyně, které se zřítil strop (podobně jako je tomu v případě jeskyně Šipka u Štramberka), avšak podle současných výzkumů převažuje názor, že jde o krasovou puklinu ve skalním masivu. Jeskyně/puklina je 16 metrů dlouhá a ve vstupu 6 metrů široká. Směrem k zadní části se jeskyně výrazně zužuje až zcela mizí ve skále. Zhruba v polovině jeskyně se otevírá 8 m hluboká propast.

 

Datace a nálezy. Jeskyně Ve vratech byla neodborným kopáním od 18. století značně poškozena, takže novodobý výzkum zde nalezl pouhé zbytky dokladů využívání jeskyně člověkem. Přesto jsou tyto nálezy poměrně bohaté. Mezi nejstarší nálezy patří kamenná industrie (úštěpy, drasadla a nože) z mladší fáze středního paleolitu (micoquien), kdy byla zadní propast nejspíše zcela zaplněna sedimenty. Četné nálezy pak pochází z mladší doby kamenné (neolitu) lidu s kulturou vypíchané keramiky (4900-4300 př.Kr.), které jsou reprezentovány keramickými střepy, kamennými nástroji i unikátním miniaturním kamenným sekeromlatem. Mezi další nálezy patří keramické zlomky z mladší doby bronzové kultury knovízské a ze starší doby železné kultury bylanské. Nejmladší nálezy pak reperezentují keramické střepy z raného a vrcholného středověku a pozůstatky snad chymické keramiky z ranného novověku.

 

Na místě jeskyně Ve vratech též hledal v roce 1951 archeolog J. Král keltskou svatyni, avšak neúspěšně.

Datace

kulturadobafázedatace
micoquien -100000-70000
vypíchaná keramika starší -4900-4600
vypíchana keramika mladší -4600-4400
vypíchaná keramika pozdní -4400-4300
HA (popelnicová pole hornodunajská - knovízská kultura) -1300-1100
HC - HD1 (bylanská) -750-560
Tmaň

Seznam všech obrázků k této lokalitě

obrázekpopis
sc-tman-03-1.jpgTmaň
sc-tman-03-2.jpgTmaň
sc-tman-03-3.jpgTmaň
sc-tman-03-4.jpgTmaň

Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:
Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, Praha 2003, str. 317-319

 

Matoušek, V., Jenč, P., Peša, V.:
Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy, Libri, Praha 2005, str. 147-151

 

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 107-109

 

Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:
Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str. 359-361

 

Waldhauser, J.:
Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri, Praha 2001, str. 274-275

Mapa

Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024