Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-04-14
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/kh-cesov-03/12

Češov, sakrální prostor

lokalita:Češov
okres:

Jičín

poloha:

typ:

sakrální prostor

rozloha:
nadm. výška: m.n.m.

Datace:

kultura: LTD1 - 2 (laténská): -100 až -30

kompletní datace | časová osa

Keltské viereckschanzen?

 

Nedaleko češovských valů, na JV od hradiště leží 2 vyvýšené, na sebe navazující plošiny, připomínající keltské čtyřúhelníkové kultovní objekty. 1,5 m vysoké rovné plošiny jsou od sebe navzájem odděleny příkopem. O jejich stáří či funkci není doposud rozhodnuto.

Datace

kulturadobafázedatace
LTD1 - 2 (laténská) -100-30
Češov

1. vnější fortifikace s příkopem hlubokým 2,2m - 3,2m
2. přerušený (rozebraný) val
3. vnitřní fortifikace s příkopem místy hlubokým 2,5m - 4,4m
4. východní brána klešťovitého typu
5. severní brána klešťovitého typu (přístup od vsi Češov)
6. vnitřní val s příkopem 0,6m - 1,5m hlubokým
7. val odlišného vzhledu bez příkopu (v. 3-4m, délka 116m)
8. terasovité nízké vnitřní valy - terasy vysoké až 5m
9. 18 pravděpodobně slovanských mohyl, jež byly původně součástí většího mohylového pohřebiště s několika desítkami mohyl
10. dva obdélníkové náspy o výšce 3m bez archeologických nálezů
11. přístup od obce Češov
12. Žižkovo ležení
---
A. poloha zvaná "V hradištích"
B. poloha zvaná "Na hradě"
C. poloha zvaná "V prasečím rynku"

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 61-62

 

Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:
Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, Praha 2003, str. 59-61

 

Waldhauser, J.:
Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri, Praha 2001, str. 184 - 185

 

Waldhauser, J.:
Encyklopedie Keltů v Čechách - dodatky, Libri, Praha 2007, str. 38

 

Pleiner, R.:
Pravěké dějiny Čech, Academia, Praha 1978, str. 516, 528, 612, 619, 660

Mapa

Ze silnice z Jičína na Poděbrad odbočíme v obci Jičíněves doleva směrem na Liběšice, Češov a Městec Králové. Od obecního úřadu v Češově po polní cestě na JZ až k valům, kde vás přivítá jak turistická značka, označující hradiště, tak i pomník myslivce T.Svobody z roku 1929 na vnitřním valu severní brány hradiště. Odtud pokračujeme přes hradiště, přičemž se snažíme stále směřovat doleva k JV cípu hradiště. Těsně k němu se z vnější JV strany přimykají dvě obdélníkové plošiny a za nimi, dále od hradiště se v lese téměř při okraji pole nachází několik mohyl.
Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024