Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-07-19
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/li-bela-03/76

Bělá, jeskyně Kristova

lokalita:Bělá
okres:

Semily

poloha:

Kristova

typ:

jeskyně

rozloha:11 x 5,4 m
nadm. výška: m.n.m.

Datace:

kultura: beuronien: -8000 až -5700

kultura: HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura): -1300 až -1000

kultura: LTC2 (laténská): -180 až -125

kompletní datace | časová osa

Přírodní rezervace Klokočské skály se nachází jižně od Malé skály v blízkosti obce Klokočí. Je tvořena dvěma komplexy Klokočských a Betlémských pískovcových skal, které se zvedají vysoko nad úroveň okolního terénu a vytvářejí tak jakousi náhorní plošinu obehnanou nepřístupnou skalní stěnou. Ve skalách vzniklo v průběhu času postupnou erozí velké množství skalních pseudokrasových dutin, přičemž něktré z nich jsou dnes turisticky více či méně přístupné, jako např. nejznámější jeskyně Postojna (Amerika), jeskyně Husova kaple, jeskyně zvaná „Indiánské pohřebiště“ či tzv. „Doudyho jeskyně“ a mnohé další. Něktére z jeskyní či převisů, jako již zmiňovaná jeskyně Postojna, jeskyně Jislova a Kristova, vydaly svědectví, jež dokládají mnohdy opakované využití pravěkým člověkem.


Ve východní části přírodní rezervace Klokočských skal se nachází 11 m široká a 5,4 m hluboká pseudokrasová skalní dutina nazvaná Kristova jeskyně. V roce 2001 byl v lokalitě proveden nelegální výkop o velikosti 1 x 1,5 x 0,8 m. V hromadě vykopaného písku byl o něco později žáky českolipské ZŠ náhodně nalezen mušlovity statér – keltská zlatá ražená mince z 2 st. př. n. l., keramika z mladší doby bronzové a několik kamenných artefaktů ze staršího novověk. První záchranné práce v této lokalitě iniciovalo až druhé nelegální narušení v roce 2005. Sondážní výzkum odkryl 4 ohniště, z nichž 3 byla poměrně složitě konstruovaná velká ohniště s kamenným obložením, určená k vaření, jak dokazuje i velké množství kostí v okolí ohnišť a zuhelnatělé skořápky lískových oříšků v jednom z nich. Protože se výzkum zaměřil právě na ohniště byla i většina na lokalitě nalezené industrie přepálená a převažují zde neurčité fragmenty. Pouhých 19 nalezených nástrojů spolu s ohništi dokládá, stejně jako v případě Jislovy jeskyně, přítomnost člověka neandrtálského typu kultury moustérien středního paleolitu.

 

Datace

kulturadobafázedatace
beuronien -8000-5700
HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura) -1300-1000
LTC2 (laténská) -180-125
připravujeme

Matoušek, J., Jenč, P., Peša, V.:
Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy, Libri, Praha 2005, str. 72-73

Šída, P.:
Středopaleolitické nálezy z pískovcového abri Jislova jeskyně u Turnova, 2005, PA XCVI, 5–30., str. 48–50 

Šída, P. – Prostředník, J.:
Předneolitické osídlení pseudokrasu Českého ráje, 2010. In: P. Krištuf – P. Vařeka, Opomíjená archeologie 2007 – 2008, 112-129. 

Popis přístupu

Z obce Klokočí vystoupáme vzhůru Klokočskými průchody po červené turistické značce až na rozcestí Klokočské skály. Odtud pak pokračujeme dále po žluté turistické značce až k jeskyni Postojna nebo po červené turistické značce do části skalního komplexu zvané Betlémské skály.
Komentráře k této lokalitě: 1 | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024