Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-06-15
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/li-bela-04/77

Bělá, ostatní Trojnožka / Děravec

lokalita:Bělá
okres:

Semily

poloha:

Trojnožka / Děravec

typ:

ostatní

rozloha:
nadm. výška: m.n.m.

Datace:

kultura: HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura): -1300 až -1000

kompletní datace | časová osa

Přírodní rezervace Klokočské skály se nachází jižně od Malé skály v blízkosti obce Klokočí. Je tvořena dvěma komplexy Klokočských a Betlémských pískovcových skal, které se zvedají vysoko nad úroveň okolního terénu a vytvářejí tak jakousi náhorní plošinu obehnanou nepřístupnou skalní stěnou. Ve skalách vzniklo v průběhu času postupnou erozí velké množství skalních pseudokrasových dutin, přičemž něktré z nich jsou dnes turisticky více či méně přístupné, jako např. nejznámější jeskyně Postojna (Amerika), jeskyně Husova kaple, jeskyně zvaná „Indiánské pohřebiště“ či tzv. „Doudyho jeskyně“ a mnohé další. Něktére z jeskyní či převisů, jako již zmiňovaná jeskyně Postojna, jeskyně Jislova a Kristova, vydaly svědectví, jež dokládají mnohdy opakované využití pravěkým člověkem.  

Přirozená skalní brána v pískovcovém bloku ve východní části Betlémských skal, v jejíž blízkosti byly nalezeny keramické střepy a kamenné nástroje dokládající přítomnost člověka z pozdní doby kamenné (eneolitu). Jamky po kůlech pak svědčí o stavebních úpravách prostoru, který sám o sobě nenabízí dostatečnou ochranu.

Datace

kulturadobafázedatace
HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura) -1300-1000
připravujeme

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1994, str. 38

Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:
Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str.26 

Popis přístupu

Z obce Klokočí vystoupáme vzhůru Klokočskými průchody po červené turistické značce až na rozcestí Klokočské skály. Odtud pak pokračujeme dále po žluté turistické značce až k jeskyni Postojna nebo po červené turistické značce do části skalního komplexu zvané Betlémské skály.
Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024