Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-07-20
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/li-kozakov-01/34

Vesec pod Kozákovem, jeskyně Kozákov

lokalita:Vesec pod Kozákovem
okres:

Semily

poloha:

Kozákov

typ:

jeskyně

rozloha:
nadm. výška: m.n.m.

Datace:

kultura: keramika nálevkovitých pohárů: -3900 až -3750

kultura: keramika nálevkovitých pohárů - předbaalberský horizont: -3750 až -3600

kultura: keramika nálevkovitých pohárů - starší baalberská fáze: -3600 až -3500

kompletní datace | časová osa

Babí, Kudrnáčova a Zemanova pec na hoře Kozákov s nálezy dílen na opracování kozákovských kamenů z pozdní doby kamenné.

 

Popis lokalit. Jeskyně lokality Vesec pod Kozákovem se nacházejí na severozápadním a západním svahu hory Kozákov (744 m n.m.). Jedná se o tři hluboké skalní převisy, zvané „pece“ - Babí pec, Kudrnáčova pec a Zemanova pec. Největší je Babí pec, jejíž 18 m široký a až 3 m vysoký vchod je otevřen k jihu. Babí pec není však příliš hluboká, pouze 6-8 m. Druhá, Kudrnáčova pec, sousedící s Babí pecí, je podobného charakteru. Třetí, Zemanova pec, se nalézá o kus dál pod vrchem Drábovna.


Datace a nálezy. Ve všech třech lokalitách se nalezly stopy přítomnosti osídlení z pozdní doby kamenné (eneolitu), lidu kultury s keramikou nálevkovitých pohárů. V jeskyních, hlavně v Babí peci, se nalezlo tisíce kusů výrobního odpadu, které vznikaly při opracovávání pazourků, rohovců a červených a zelených jaspisů a chalcenů, které se na kozákovském masivu vyskytovaly. Kameny se v „pecích“ nahrubo opracovávaly a roznášely do okolí. Hledání a výrobní činnost na Kozákově byla patrně sezónního charakteru.

 

Kromě nálezů z eneolitu (kultura keramiky nálevkovitých pohárů) se těchto lokalitách našly stopy po neolitickém osídlení lidu kultury s vypíchanou keramikou. V Babí peci byla v 15. století penězokazecká dílna.

Datace

kulturadobafázedatace
keramika nálevkovitých pohárů -3900-3750
keramika nálevkovitých pohárů - předbaalberský horizont -3750-3600
keramika nálevkovitých pohárů - starší baalberská fáze -3600-3500
keramika nálevkovitých pohárů - siřemská fáze -3500-3450
keramika nálevkovitých pohárů - mladší fáze (salzmündská) -3450-3400
připravujeme

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 112

Slenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:
Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str. 388

Šída, P. – Prostředník, J.:
Předneolitické osídlení pseudokrasu Českého ráje, 2010. In: P. Krištuf – P. Vařeka, Opomíjená archeologie 2007 – 2008, 112-129. 

Mapa

Komentráře k této lokalitě: 1 | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024