Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-05-21
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/muzsky-krtola/58

Mužský, jeskyně Krtola, Sklep na Chodové

lokalita:Mužský
okres:

Mladá Boleslav

poloha:

Krtola, Sklep na Chodové

typ:

jeskyně

rozloha:
nadm. výška:367 m.n.m.

Datace:

kultura: HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura): -1300 až -1000

kultura: HB (popelnicová pole lužická - slezskoplatěnická starší (slezská)): -1000 až -750

kompletní datace | časová osa

Jeskyně Krtola - vydejte se objevit největší jeskyni Českého ráje s archeologickými nálezy, která je skryta před běžnými turisty. Tato jeskyně je totiž veřejnosti nepřístupná a cestu k ní nenaleznete v žádné ze současných turistických map ani na turistických ukazatelích Příhrazských skal.

 

Jeskyně Krtola, zvaná také Sklep na Chodové, se nachází v oblasti Příhrazských skal a je největší jeskyní Českého ráje. Lze ji najít pouze obtížně, protože leží mimo turistické trasy a veřejnosti je nepřístupná. Její vchod je uzavřen mřížemi. Jeskyně s nízkým stropem je dvouprostorová a 40 metrů dlouhá. I skrze mříže je vidět, že je jeskyně silně očouzená kouřem z ohnišť, o čemž se zmiňuje již J.L.Píč.


Jeskyně Krtola byla poprvé prozkoumána v 80. letech 19. století J.L. Píčem, který zde objevil střepy amfory lužické kultury. J. Waldhauser uvádí ve své Encyklopedii Keltů v Čechách, že v Krtole nalezl amatérský archeolog Jan Axamit střepy keramiky lidu popelnicových polí a vyslovil hypotézu, že právě lid popelnicových polí, který byl v této lokalitě původním obyvatelstvem, se zde ukrýval před expandujícími Kelty. Tato teorie není nijak podložena a je spíše nepravděpodobná.

 

Před jeskyní, v prostoru s příznačným názvem Nádvoříčko, bylo objeveno několik ohnišť  z konce středověku a z raného novověku spolu se zlomky keramických nádob. Na skalních stěnách, lemujících Nádvoříčko, se zachovalo velké množství nápisů, z nichž nejzajímavější je nápis „Revoluce“ s letopočtem 1867 z období vyhlášení Rakouska-Uherska. Na konci 2. světové války sloužil prostor jeskyně a jeho okolí jako úkryt.  Jeskyně byla systematicky prozkoumána společně s vedlejším převisem, zvaným Portál, až v 90. letech 20. století.

Datace

kulturadobafázedatace
HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura) -1300-1000
HB (popelnicová pole lužická - slezskoplatěnická starší (slezská)) -1000-750
Mužský

1 - kaňonek Nádvoříčko - prostor před jeskyní

2 - vchod do jeskyně

3 - přední síň

4 - zadní síň

5 - přístup k jeskyni Portál na Chodové

6 - Krtolská rokle - směr Příhrazy

Matoušek, V., Jenč, P., Peša, V.:
Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy, Libri, Praha 2005, str. 83-86

 

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 147

 

Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:
Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str. 68

Mapa

Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024