Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-05-20
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/muzsky-portal-na-chodove/64

Mužský, jeskyně Portál na Chodové

lokalita:Mužský
okres:

Mladá Boleslav

poloha:

Portál na Chodové

typ:

jeskyně

rozloha:
nadm. výška:367 m n.m. m.n.m.

Datace:

kultura: vypíchana keramika mladší: -4600 až -4400

kultura: keramika nálevkovitých pohárů: -3900 až -3750

kultura: řivnáčská: -3000 až -2800

kultura: LTB1 (laténská): -385 až -325

kultura: LTB2 - LTC1 (laténská): -325 až -180

kompletní datace | časová osa

Jeskyně Portál na Chodové - další z jeskyní, tedy spíše skalním výklenkem, s archeologickými nálezy z období neolitu, eneolitu, doby bronzové a laténské v Českém ráji.
 
Spíše než jeskyní je Portál na Chodové, který se nachází v blízkosti jeskyně Krtola v oblasti Příhrazských skal Českého ráje, skalním výklenkem, hlubokým 8 m a širokým 10 m. Stejně jako v případě jeskyně Krtoly leží Portál mimo značené turistické trasy a je velmi obtížné ho nalézt.

Při systematickém archeologickém výzkumu v 90. letech 20. století bylo v jeskyni Portál objeveno velké množství nálezů z mladšího neolitu (kultura s vypíchanou keramikou), z eneolitu (kultura nálevkovitých pohárů, kultura řivnáčská). Dále pak nálezy (bronzová spirálka) z doby bronzové (kultura lužická), zlomky keramiky zhotovené na hrnčířském kruhu z doby laténské (5.-3.stol.) a nálezy ze středověku. Nálezy z doby bronzové a z doby laténské souvisí patrně s životem na nedalekém hradišti Hrada.

Datace

kulturadobafázedatace
vypíchana keramika mladší -4600-4400
keramika nálevkovitých pohárů -3900-3750
řivnáčská -3000-2800
HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura) -1300-1000
LTA1 - LTB1 (laténská - časné období) -420-385
LTB1 (laténská) -385-325
LTB2 - LTC1 (laténská) -325-180
připravujeme

Matoušek, V., Jenč, P., Peša, V.:

Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy, Libri, Praha 2005, str. 83-86

 

Sklenář, K.:

Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 147

 

Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:

Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str. 68

 

Waldhauser, J.:

Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri, Praha 2001, str. 351

Mapa

Komentráře k této lokalitě: 1 | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024