Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-06-15
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/obrovo-hradiste-zinkovy/20

Žinkovy, hradiště Na Peklích, Obrovo hradiště

lokalita:Žinkovy
okres:

Plzeň - jih

poloha:

Na Peklích, Obrovo hradiště

typ:

hradiště

rozloha:2,8 ha
nadm. výška:549 m.n.m.

Datace:

kultura: HB (popelnicová pole hornodunajská - nynická skupina): -1000 až -750

kultura: slovanská: 800 až 1100

kompletní datace | časová osa

Hradiště Žinkovy z doby bronzové a hradištní s příznačným místním názvem Obrovo hradiště překvapí svojí velikostí a důmyslností opevnění.

 

Poloha. Žinkovské hradiště se nachází v poloze Na peklích, na náhorní plošině, jejíž trojúhelníkový tvar svým půdorysem kopíruje. Leží cca 90 m nad hladinou Žinkovského rybníka a jeho západní a jižní strana prudce klesá do Žinkovského údolí. Stejně tak severní strana disponuje prudkými svahy, které klesají do hluboké rokle.

 

Opevnění. Hradiště se rozkládá na ploše 2,8 ha o rozměrech 275 x 140 m. V západní části hradiště se nachází vnitřní, opevněný prostor akropole o rozloze 0,75 ha. Obvodový val, vužívající nerovností terénu a přírodních skalních bloků, se dnes jeví spíše jako terasa. Vstup do hradiště se snad mohl nacházet na nejpřístupnější, severovýchodní straně, kde jsou patrné zbytky dvou příčných valů.

 

Datace. Hradiště bylo vybudováno v pozdní době bronzové lidem kultury popelnicových polí – nynické skupiny. Od konce 8.století bylo využíváno Slovany, kteří snad mohli opevnění případně rozšířit. Život této lokality dosáhl svého vrcholu ve střední době hradištní v 9. století. Postupně hradiště ztrácelo na významu a bylo opuštěno na přelomu 10. a 11. století.

 

Nálezy. Mezi nálezy z této lokality patří zlomky keramiky z pozdní doby bronzové a z doby hradištní. Zajímavým nálezem je depot bronzových předmětů (dvě soupravy po pěti bronzových kruzích, do sebe zapadajících) z pozdní doby bronzové (nynická skupina), který byl nalezen v sedle mezi hradištěm a hrádkem Potenštejnem.

Datace

kulturadobafázedatace
HB (popelnicová pole hornodunajská - nynická skupina) -1000-750
slovanská 8001100
Žinkovy

Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:
Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, Praha 2003, str. 365-366

 

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 248

 

Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:
Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str. 417-418

Mapa

Z náměstí po žluté turistické značce k Žinkovskému zámku a odtud stále po žluté nahoru k hradu Potštejn. Po té, co mineme zříceninu hradu a dorazíme na křižovatku lesních cest, se vydáme doprava směrem na jih přes sedlo k druhému vrcholu. Na něm se nachází menší trojůhelníkové valy hradiště.
Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024