Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-06-15
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/slovanske-hradiste-knezi-hora/35

Katovice, hradiště Kněží hora

lokalita:Katovice
okres:

Strakonice

poloha:

Kněží hora

typ:

hradiště

rozloha:8 ha
nadm. výška:495 m.n.m.

Datace:

kultura: HC - HD1 (halštatská mohylová): -750 až -560

kultura: slovanská: 800 až 900

kompletní datace | časová osa

Slovanské hradiště Kněží hora u Katovic je hradištěm s jedním z nejdůmyslnějších, nejsložitějších a nejkomplexnějších opevnění vybudovaných Slovany v raném středověku na našem území.

 

Poloha. Hradiště se nalézá na samostatně stojícím vrchu s názvem Kněží hora nedaleko obce Katovice nad levým břehem Otavy.

 

Opevnění. Hradiště disponuje jedním z nejdůmyslnějších a nejsložitějších dochovaných raně středověkých opevnění v Čechách, které vymezuje plochu o rozloze 8 ha. Na jižní straně, kde svahy hory prudce klesají k Otavě a vytvářejí osmdesáti metrové převýšení, je hradiště opevněno nejslaběji. Nejjednodušší přístup je na severovýchodní straně a proto je zde hradiště chráněno několika liniemi opevnění. Hradiště je členěno na akropoli, která se nalézá na vrcholové plošině hory, a na dvě předhradí. Akropole je opevněna po celém svém obvodu a od západu, severu i východu se na její opevnění napojuje svažité vnitřní předhradí s až 4 m vysokými dvojitými valy s příkopy, jež dosahují délky 433 m a 424 m. K vnitřnímu předhradí se přimyká předhradí vnější, které je chráněno valem s vnějším příkopem v délce 640 m, místy dosahujícím výšky až 5 metrů ode dna příkopu. Původní hlavní vstup do hradiště, v podobě čelní brány se zataženými křídly hradby dovnitř hradiště, je dosud patrný v severní části vnějšího valu. Do samotné akropole byl vstup na západní straně.

Opevnění Kněží hory nebylo dosud systematicky prozkoumáno. Podle terénních pozorování se usuzuje na dřevohlinité opevnění roštové konstrukce s čelní, nasucho kladenou kamennou zdí.

 

Datace a nálezy. Hradiště je datováno do 9. století, kdy bylo důležitým střediskem středního Pootaví, spolu s hradišti v Liběticích, Něměticích a Řepicích. Hradiště není zatím příliš bohaté na nálezy. Na vnitřním předhradí byly objeveny základy pravoúhlého objektu o rozměrech 3 x 2,2 m, interpretovaného jako strážní chata. Na vnějším předhradí byla objevena zachovalá pec. Zajímavostí jsou jisté zmínky o kamenných základech větší budovy v prostoru akropole, které byly v minulosti rozebrány. Mohlo by jít o nějakou reprezentační stavbu, která by měla své paralely na jiných významných hradištích té doby.

 

V prostoru hradiště byly nalezeny stopy po starším osídlení, a to po osídlení lidu mohylové kultury mladší doby halštatské. V této době bylo osídleno patrně pouze předhradí, akropole byla osídlena až v době hradištní. Hradiště mělo snad jen refugiální, tj. útočištní charakter.

Datace

kulturadobafázedatace
HC - HD1 (halštatská mohylová) -750-560
slovanská 800900
Katovice

Seznam všech obrázků k této lokalitě

obrázekpopis
jc-katovice-01-1.jpgKatovice
jc-katovice-01-10.jpgKatovice
jc-katovice-01-11.jpgKatovice
jc-katovice-01-13.jpgKatovice
jc-katovice-01-14.jpgKatovice
jc-katovice-01-15.jpgKatovice
jc-katovice-01-16.jpgKatovice
jc-katovice-01-17.jpgKatovice
jc-katovice-01-18.jpgKatovice
jc-katovice-01-19.jpgKatovice
jc-katovice-01-2.jpgKatovice
jc-katovice-01-20.jpgKatovice
jc-katovice-01-21.jpgKatovice
jc-katovice-01-22.jpgKatovice
jc-katovice-01-23.jpgKatovice
jc-katovice-01-24.jpgKatovice
jc-katovice-01-25.jpgKatovice
jc-katovice-01-26.jpgKatovice
jc-katovice-01-27.jpgKatovice
jc-katovice-01-28.jpgKatovice
jc-katovice-01-29.jpgKatovice
jc-katovice-01-3.jpgKatovice
jc-katovice-01-30.jpgKatovice
jc-katovice-01-31.jpgKatovice
jc-katovice-01-32.jpgKatovice
jc-katovice-01-33.jpgKatovice
jc-katovice-01-34.jpgKatovice
jc-katovice-01-35.jpgKatovice
jc-katovice-01-36.jpgKatovice
jc-katovice-01-37.jpgKatovice
jc-katovice-01-38.jpgKatovice
jc-katovice-01-39.jpgKatovice
jc-katovice-01-4.jpgKatovice
jc-katovice-01-40.jpgKatovice
jc-katovice-01-41.jpgKatovice
jc-katovice-01-42.jpgKatovice
jc-katovice-01-43.jpgKatovice
jc-katovice-01-44.jpgKatovice
jc-katovice-01-45.jpgKatovice
jc-katovice-01-46.jpgKatovice
jc-katovice-01-47.jpgKatovice
jc-katovice-01-48.jpgKatovice
jc-katovice-01-49.jpgKatovice
jc-katovice-01-5.jpgKatovice
jc-katovice-01-50.jpgKatovice
jc-katovice-01-51.jpgKatovice
jc-katovice-01-52.jpgKatovice
jc-katovice-01-53.jpgKatovice
jc-katovice-01-54.jpgKatovice
jc-katovice-01-55.jpgKatovice
jc-katovice-01-56.jpgKatovice
jc-katovice-01-57.jpgKatovice
jc-katovice-01-58.jpgKatovice
jc-katovice-01-59.jpgKatovice
jc-katovice-01-6.jpgKatovice
jc-katovice-01-60.jpgKatovice
jc-katovice-01-61.jpgKatovice
jc-katovice-01-62.jpgKatovice
jc-katovice-01-63.jpgKatovice
jc-katovice-01-64.jpgKatovice
jc-katovice-01-65.jpgKatovice
jc-katovice-01-66.jpgKatovice
jc-katovice-01-67.jpgKatovice
jc-katovice-01-68.jpgKatovice
jc-katovice-01-69.jpgKatovice
jc-katovice-01-7.jpgKatovice
jc-katovice-01-70.jpgKatovice
jc-katovice-01-71.jpgKatovice
jc-katovice-01-72.jpgKatovice
jc-katovice-01-73.jpgKatovice
jc-katovice-01-74.jpgKatovice
jc-katovice-01-75.jpgKatovice
jc-katovice-01-76.jpgKatovice
jc-katovice-01-77.jpgKatovice
jc-katovice-01-78.jpgKatovice
jc-katovice-01-79.jpgKatovice
jc-katovice-01-8.jpgKatovice
jc-katovice-01-80.jpgKatovice
jc-katovice-01-81.jpgKatovice
jc-katovice-01-82.jpgKatovice
jc-katovice-01-83.jpgKatovice
jc-katovice-01-84.jpgKatovice
jc-katovice-01-85.jpgKatovice
jc-katovice-01-86.jpgKatovice
jc-katovice-01-9.jpgKatovice

Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:
Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri 2003, str. 123-125

 

Lutovský, M., Michálek, J.:
Archeologie knížecího sídla, SET OUT, Praha 2002, str. 149-152

 

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 103-104

 

Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:
Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str. 143

 

Waldhauser, J.:
Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri, Praha 2001, str. 260

Mapa

Komentráře k této lokalitě: 1 | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024