Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-04-14
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/slovanske-hradiste-prachen/31

Velké Hydčice, hradiště Prácheň

lokalita:Velké Hydčice
okres:

Klatovy

poloha:

Prácheň

typ:

hradiště

rozloha:2,8 ha
nadm. výška: m.n.m.

Datace:

kultura: HD2 - HD3 (halštatská): -560 až -470

kultura: slovanská: 950 až 1200

kompletní datace | časová osa

Slovanské hradiště Prácheň z doby hradištní zastávalo v době svého rozkvětu správní funkci pro celý region Horažďovicka. Hradiště se nachází na zalesněném ostrohu Prácheň nad řekou Otavou nedaleko Horažďovic.

 

Opevnění. Hradiště bylo patrně dvoudílné, oválného půdorysu, o rozloze 2,8 ha. Na nejlépe chráněné straně strmými svahy k řece byla akropole, ke které se na jz. připojovalo přehradí. Opevnění se zachovalo pouze na předhradí, kde je val na východní straně zdvojený. Val dosahuje šířky až 15 m a výšky 6 m. Původní opevnění mělo roštovou dřevohlinitou konstrukci o šířce 5,5 m s čelní zdí z nasucho skládaných kamenů o síle 1,5 m. Před valem byl ještě mělký příkop. Hradiště bylo výrazně poničeno stavbou středověkého hradu.

 

Datace a nálezy. Hradiště vzniklo před první polovinou 11. století a plnilo správní funkci pro okolní region. Zaniklo pak ve 13. století, kdy byla přenesena správa kraje do právě založených Horažďovic. Na lokalitě byl nalezen pouze jeden sídelní objekt. V čase fungování hradiště patrně stál na místě dnešního gotického kostela sv. Klimenta kostelík.

 

Archeologický výzkum odkryl na lokalitě i nálezy, které dokládají osídlení ze starší doby železné (HB), avšak opevnění z této doby prozatím potvrzeno nebylo.

Datace

kulturadobafázedatace
HD2 - HD3 (halštatská) -560-470
slovanská 9501200
připravujeme

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 181

 

Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:
Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, Praha 2003, str. 336-337

Mapa

Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024