Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-04-13
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/trebohostice-hradiste-zamek/14

Třebohostice, hradiště Zámek

lokalita:Třebohostice
okres:

Strakonice

poloha:

Zámek

typ:

hradiště

rozloha:1,3 ha
nadm. výška:577 m.n.m.

Datace:

kultura: HC - HD1 (halštatská mohylová): -750 až -560

kompletní datace | časová osa

Hradiště Třebohostice z pozdní doby halštatské je oválné hradiště o rozloze 1,3  ha a je situováno na temeni kopce v lokalitě Zámek.

 

Opevnění. Celý obvod hradiště je obklopen valem v délce 422 m, který místy dosahuje výšky více než 2 m. Uvnitř hradiště je patrné čtyřúhelníkové ohrazení, které je ale novodobé.

 

Datace a nálezy. Hradiště vzniklo v pozdní době halštatské ( 6. stol.př.n.l.), užíváno bylo i v  době laténské a déle pak ve vrcholném středověku. Byly zde nalezeny zlomky keramiky z doby halštatské, laténské a ze středověku. Údajně byl na hradišti nalezen bronzový náramek pozdně halštatského typu.

 

Třebohostice patří do tzv. Věnecké skupiny, tj. mezi čtyři hradiště ve středním Pootaví, která leží na ose orientované od jihu k severu a jsou datovaná do 6.-5. století př. Kr. (Věnec, Němětice, Libětice, Třebohostice)

 

V jižním a jihovýchodním valu jsme objevili mísovité prohlubně, z nichž některé jakoby přidržovaly čtyřúhelníkový půdorys. V těchto prohlubních jsou patrné  lícované kameny skládané nasucho. Původně jsme si mysleli, že prohlubně jsou pozůstatky po archeologických sondách, avšak opevnění tohoto hradiště zkoumáno nikdy nebylo. V odborné literatuře jsme zatím o těchto prohlubních nenalezli zmínku. Je možné, že vznikly po vývratu stromů.

Datace

kulturadobafázedatace
HC - HD1 (halštatská mohylová) -750-560
připravujeme
Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.:
Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri 2003

 

Drda, P.; Rybová, A.:
Keltové v Čechách, Academia, Praha 1998

 

Sklenář, K.:
Archceologické památky, Optys, Opava 1993

 

Waldhauser, J.:
Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri 2001

 

 

Mapa

Z místní části Třebohostic, ze Zadních Zborovic se vydáme po silnici 139 směrem na západ na Hlupín a  Horažďovice. Jakmile mineme pole po pravé ruce a přiblížíme se k zalesněnému kopci Hřeben sejdeme ze silnice a pokračujeme po polní cestě vpravo kolem lesa až k lesní pěšině která prudce stoupá po svahu na sever. Nahoře na rozcestí se vydáme po lesní cestě vlevo a pokračujeme dokud po levé straně nenarazíme na hustý smrkový porost mladšího stáří. Pokračujeme jěště dále, lesík obejdeme a brzy začneme sestupovat z hřebene dolů. Nyní musíme včas sejít z cesty, která míří stále více doprava dolů, a zamíříme doleva k jihu do svahu kde už po levé ruce vídíme valy hradiště.  
Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024