Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-05-20
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/tresnovka-jerice/37

Jeřice, pohřebiště Třešňovka

lokalita:Jeřice
okres:

Jičín

poloha:

Třešňovka

typ:

pohřebiště

rozloha:
nadm. výška: m.n.m.

Datace:

kultura: HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura): -1300 až -1000

kultura: HB (popelnicová pole lužická - slezskoplatěnická starší (slezská)): -1000 až -750

kompletní datace | časová osa

Pohřebiště lidu lužické kultury z doby bronzové.

 

Jeřické mohylové pohřebiště se nachází v katastru obce Třebovětice a Votuze v poloze zvané Třešňovka. Na jižním svahu částečně zalesněného návrší se původně nacházelo asi 200 mohyl. Většina z nich však byla zničena zemědělskou činností. Dnes je možné na pohřebišti rozpoznat pouze 15 poškozených mohyl. Při výzkumu pohřebiště byly v prostorech mezi mohylami objeveny ploché žárové hroby.

 

Pohřebiště patřilo lidu lužické kultury v mladší a pozdní době bronzové. Zajímavé na mohylovém pohřebišti datovaném do tohoto období je skutečnost, že pohřbívání pod mohylu není pro kulturu lidu lužických popelnicových polí typické a setkáváme se s ním pouze sporadicky. Žárové hroby pod mohylami ukrývaly spálené lidské kosti v urně, keramiku, kamenné štípané artefakty a občas bronzové předměty (jehlice).

 

Na této lokalitě byly též zjištěny nálezy, poukazující na sídliště kultury s vypíchanou keramikou (počátek až druhá polovina 5. tisíciletí př.n.l.)

Datace

kulturadobafázedatace
HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura) -1300-1000
HB (popelnicová pole lužická - slezskoplatěnická starší (slezská)) -1000-750
připravujeme

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 99

 

Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:
Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str. 132

Mapa

Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024