Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-05-20
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/velka-skala-bzi/9

Bzí, výšinné sídliště Velká skála

lokalita:Bzí
okres:

Plzeň - jih

poloha:

Velká skála

typ:

výšinné sídliště

rozloha:
nadm. výška:608 m.n.m.

Datace:

kultura: chamská: -3800 až -2800

kultura: chamská: -3200 až -2800

kompletní datace | časová osa

Výšinné sídliště chamské kultury Bzí naleznete na sluncem prohřáté vrcholové partii v lese ukrytého, avšak překvapivě výrazného a mohutného buližníkového skaliska Velká skála nedaleko obce Bzí.

Přestože povrchové stopy osídlení tohoto sídliště již zanikly, lokalita sama je díky své geologické povaze velice dobře zřetelná. Na náhorní, sluncem prohřáté, plošině skaliska se nalezly keramické střepy a zlomky vapálené omítky, dokládající přítomnost nevelké osady z počátků osídlení plzeňska kočovnými pastevci chamské kultury v pozdní době kamenné (eneolitu). Zároveň se zde nalezly ojedinělé doklady přítomnosti člověka ze starší doby bronzové.

Datace

kulturadobafázedatace
chamská -3800-2800
chamská -3200-2800
připravujeme

Seznam všech obrázků k této lokalitě

obrázekpopis
pz-bzi-01-1.jpgBzí
pz-bzi-01-10.jpgBzí
pz-bzi-01-11.jpgBzí
pz-bzi-01-12.jpgBzí
pz-bzi-01-13.jpgBzí
pz-bzi-01-14.jpgBzí
pz-bzi-01-15.jpgBzí
pz-bzi-01-16.jpgBzí
pz-bzi-01-17.jpgBzí
pz-bzi-01-18.jpgBzí
pz-bzi-01-19.jpgBzí
pz-bzi-01-2.jpgBzí
pz-bzi-01-20.jpgBzí
pz-bzi-01-21.jpgBzí
pz-bzi-01-22.jpgBzí
pz-bzi-01-23.jpgBzí
pz-bzi-01-24.jpgBzí
pz-bzi-01-25.jpgBzí
pz-bzi-01-26.jpgBzí
pz-bzi-01-27.jpgBzí
pz-bzi-01-28.jpgBzí
pz-bzi-01-29.jpgBzí
pz-bzi-01-30.jpgBzí
pz-bzi-01-31.jpgBzí
pz-bzi-01-32.jpgBzí
pz-bzi-01-33.jpgBzí
pz-bzi-01-34.jpgBzí
pz-bzi-01-35.jpgBzí
pz-bzi-01-36.jpgBzí
pz-bzi-01-37.jpgBzí
pz-bzi-01-38.jpgBzí
pz-bzi-01-39.jpgBzí
pz-bzi-01-40.jpgBzí
pz-bzi-01-41.jpgBzí
pz-bzi-01-42.jpgBzí
pz-bzi-01-43.jpgBzí
pz-bzi-01-44.jpgBzí
pz-bzi-01-45.jpgBzí
pz-bzi-01-46.jpgBzí
pz-bzi-01-47.jpgBzí
pz-bzi-01-48.jpgBzí
pz-bzi-01-49.jpgBzí
pz-bzi-01-50.jpgBzí
pz-bzi-01-51.jpgBzí
pz-bzi-01-52.jpgBzí
pz-bzi-01-53.jpgBzí
pz-bzi-01-54.jpgBzí
pz-bzi-01-55.jpgBzí
pz-bzi-01-56.jpgBzí
pz-bzi-01-57.jpgBzí
pz-bzi-01-58.jpgBzí
pz-bzi-01-59.jpgBzí
pz-bzi-01-6.jpgBzí
pz-bzi-01-60.jpgBzí
pz-bzi-01-61.jpgBzí
pz-bzi-01-62.jpgBzí
pz-bzi-01-63.jpgBzí
pz-bzi-01-64.jpgBzí
pz-bzi-01-65.jpgBzí
pz-bzi-01-66.jpgBzí
pz-bzi-01-67.jpgBzí
pz-bzi-01-68.jpgBzí
pz-bzi-01-69.jpgBzí
pz-bzi-01-7.jpgBzí
pz-bzi-01-70.jpgBzí
pz-bzi-01-71.jpgBzí
pz-bzi-01-72.jpgBzí
pz-bzi-01-73.jpgBzí
pz-bzi-01-74.jpgBzí
pz-bzi-01-8.jpgBzí
pz-bzi-01-9.jpgBzí

Sklenář, K.:
Archeologické památky, Optys, Opava 1993, str. 57

 

Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:
Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str. 54

 

Pleiner, R.:
Pravěké dějiny Čech, Academia, Praha 1978, str. 259, 260

Mapa

1. V obci Kotousov odbočíme ze silnice Plzeň - Nepomuk doprava na Drahkov. Na následující křižovatce odbočíme doleva směrem na Bzí. Z obce bzí pokračujeme po žluté turistické značce až k Žižkově kameni, kazatelně a rozcestí, kde se zelená turistická značka od děluje od žluté. Napravo od nás, v lese lze spatřit mohutný skalní blok - Velkou skálu, na jejiž vrcholové plošině se nacházelo sídliště.

2. Obcí Bzí projedeme až ke statku kde silnice končí a odtud pokračujeme po polní cestě nahoru k lesu k Jezevčí skále. Odtud se dám doprava podél okraje lesa už k rozcestí zelené a žluté turistické značky. V lese nalevo před námi se nachází Nápadný sklaní blok - Velká skála.

Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024