Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-05-20
adresa: https://www.archeolog.cz/lokalita/zlaty-kopec-prezletice/63

Přezletice, sídliště Zlatý kopec

lokalita:Přezletice
okres:

Praha - východ

poloha:

Zlatý kopec

typ:

sídliště

rozloha:
nadm. výška:244 m n.m. m.n.m.

Datace:

kultura: starší acheuléen: -1800000 až -600000

kompletní datace | časová osa

Unikátní staropaleolitické sídliště člověka vzpřímeného Přezletice u Prahy, pyšnící se hned několika prvenstvími  - nálezem prvního dokladu broušení předmětů, nálezem nejstaršího obydlí u nás a jednoho z nejstarších na světě a objevem jednoho z nejstarších dokladů používání ohně.
 
Poloha. Staropaleolitické sídliště nalezneme na vyvýšeném místě zvaném Zlatý kopec mezi obcemi Přezletice  a Veleň. Naleziště bylo objeveno v roce 1934 jako paleontologické naleziště a po 2. světové válce zde byly objeveny i nálezy archeologické. Archeologický výzkum byl na této lokalitě započat v roce 1975 archeologem J. Fridrichem.

Nálezy. Nálezy z období staršího paleolitu byly zjištěny ve čtyřech nálezových horizontech, z nichž nálezově nejbohatší byl ten druhý nejspodnější. V tomto horizontu bylo objeveno více než 350 artefaktů, skládajících se hlavně z drobnější industrie, vyrobené z místní buližníkové horniny, která však díky obtížné štípatelnosti byla náročná na opracování, a proto také nástroje z ní vyrobené jsou primitivnější. Mezi tyto nástroje patří sekáče, pěstní klíny, špičáky, drasadla a nožovité kusy. Objevena byla i spousta kostí, mezi nimiž vyniká nález přiostřeného hrotitého zlomku dlouhé kosti srnce, patrně dlátka, který patří mezi světově první doklady broušení předmětů.
Nejvýznamnějším nálezem této lokality je objev oválného základového valu, složeného z kamenů, jílu a kostí slona. Tento val o vnějších rozměrech 3 x 4 m a vnitřních 3 x 1,ř-2 m s výškou 30 cm určuje půdorys nadzemní chaty s malým vchodem, situovaným na SZ. Mezi vchodem a skalní stěnou bylo zjištěno malé nezahloubené ohniště, kolem něhož se nalezly kosti zvířat i kamenná industrie. Tento nález ohniště je jedním z nejstarších dokladů používání ohně v Evropě. Tento objekt je pokládán za nejstarší objevené obydlí u nás a za jeden nejstarší na světě.
 
Kultura a datace. Nálezy, zanechané v Přezleticích patrně druhem člověka vzpřímeného, patří do nejstarší fáze staršího paleolitu kultury nejstaršího acheuléenu a jsou datované do období mezi lety 800 000-700 000 př. Kr. Datace

kulturadobafázedatace
starší acheuléen -1800000-600000
připravujeme

Pleiner, R.:

Pravěké dějiny Čech, Academia, Praha 1978, str. 112-119

 

Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.:

Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2002, str. 296-297

Mapa

Komentráře k této lokalitě: žádné | Číst a přidávat komentáře
nahoru | úvodní strana

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024