Vytisteno z www.archeolog.cz, 2023-11-30
adresa: https://www.archeolog.cz/region/cechy-jizni-jihocesky/C

Lokality podle kraje - Jihočeský

mapa kraje - Jihočeský

Bělčice, sakrální prostor Budín

Archeologická lokalita, sakrální prostor Bělčice je jedním z mála čtyřúhelníkových valů, tzv. Viereckschanze, nacházejících se na našem území. Viereckschanzen byly...

Boudy, hradiště Hrad (Kozí hrad)

Pozdně halštatské hradiště vybudované na výrazném homolovitém kopci jménem Hrad nebo také Kozí hrad. Hradiště o rozloze 1,5 ha je spíše menší, ale zato s výraznou...

Holubov, oppidum Třísov

Oppidum Třísov - první z keltských oppid, ležících na řece Vltavě a kopírujících starou obchodní stezku ze Solné komory. Třísovské oppidum leží v nádherné krajině nedaleko...

Katovice, hradiště Kněží hora

Slovanské hradiště Kněží hora u Katovic je hradištěm s jedním z nejdůmyslnějších, nejsložitějších a nejkomplexnějších opevnění vybudovaných Slovany v raném středověku na...

Němětice, hradiště Hradec

Hradiště Hradec u Němětic - umístěné na ostrožně nad Volyňkou bylo osídleno ve dvou obdobích - v době železné a v době hradištní a v obou obdobích bylo významným sídlem aristokracie a...

Skočice, hradiště Hrad

Dvoudílné hradiště ze staší doby bronzové a pozdní doby halštatské se nachází na vrcholové části kopce Hrad, který je díky svému velkému...

Sousedovice, hradiště Libětice

Hradiště Libětice, situované na vrcholu kopce Hradiště nad údolím řeky Volyňky, bylo využívano jak v době železné, kdy patřilo mezi hradiště tzv. Věnecké skupiny a mělo patrně refugiální,...

Studenec, sakrální prostor Obří Hrad

Záhadami opředené hradiště Obří hrad, které „činí dojem, jako by tu vše, (…), bylo bývalo rozkotáno nějakou velkou přírodní katastrofou, otřesem nebo otřesy a...

Třebohostice, hradiště Zámek

Hradiště Třebohostice z pozdní doby halštatské je oválné hradiště o rozloze 1,3  ha a je situováno na temeni kopce v lokalitě Zámek.

 

Opevnění. Celý obvod...

Zálezly, hradiště Věnec

Hradiště Věnec s mohutnými kamennými valy bylo snad mocenským knížecím centrem pozdní doby halštatské, které spravovalo celé údolí řeky Volyňky a chránilo obchodní stezku z...Pokračujte na všechny lokality  ›

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2023