Vytisteno z www.archeolog.cz, 2024-06-15
adresa: https://www.archeolog.cz/region/cechy-vychodni-kralovehradecky/H

Lokality podle kraje - Kralovehradecký

mapa kraje - Kralovehradecký

Češov, hradiště Valy

Hradiště Valy u Češova – keltské oppidum nebo sídlo slovanských Charvátů? Na tuto otázku neexistuje jasná odpověď, a to hlavně z toho důvodu, že na tomto hradišti s monumentálním, dokonce snad s...

Češov, sakrální prostor

Keltské viereckschanzen?

 

Nedaleko češovských valů, na JV od hradiště leží 2 vyvýšené, na sebe navazující plošiny, připomínající keltské...

Češov, pohřebiště

Slovanské mohyly

 

Nedaleko češovských valů, na JV od hradiště, na východní straně dvou na sebe navazujících vyvýšených plošin, lze v lese při kraji pole rozpoznat...

Jeřice, pohřebiště Třešňovka

Pohřebiště lidu lužické kultury z doby bronzové.

 

Jeřické mohylové pohřebiště se nachází v katastru obce Třebovětice a Votuze v poloze zvané Třešňovka. Na jižním svahu...

Kal, hradiště Valy

Hradiště Kal - opevněné hradiště z doby bronzové nedaleko hradu Pecka s významným nálezem předmětů avarského původu a s nevyčerpatelnými možnostmi pro další překvapivé výsledky...

Konecchlumí, hradiště Hůra

Hradiště ze starší doby železné, situované kousek nad tzv. Konecchlumskou mohylou - pomníkem Viléma Konecchlumského, který byl popraven na Staroměstském náměstí roku...

Markvartice, sakrální prostor Markvartice

Markvartice - jedna z mála prozkoumaných lokalit typu čtyřúhelníkových valů využívaných Kelty, tzv. Viereckschanzen, na našem území. Funkce takovýchto valů byla zřejmě kultovní a...

Ostroměř, hradiště Hradišťko

Raně středověké hradiště slovanského kmeme Charvátů.

 

Poloha. Hradiště se nachází na ostrožně nad údolím potoka Javorka severovýchodně od obce Ostroměř....

Vesec u Sobotky, hradiště Poráň

Hradiště Poráň je zajímavě situováno na skalnaté ostrožně, čnící se nad soutokem Klenice a Veseckého potoka, až 40 m nad údolím Plakánek. Návštěvou této historické lokality...Pokračujte na všechny lokality  ›

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2024