Vytisteno z www.archeolog.cz, 2023-11-30
adresa: https://www.archeolog.cz/region/cechy-stredni-stredocesky/S

Lokality podle kraje - Středočeský

mapa kraje - Středočeský

Dneboh, hradiště Hrada

Hradiště Hrada – umístěné v nádherné přírodě Českého ráje na náhorní plošině vrcholu Mužský je fascinující nejen tím, že bylo osídleno v mnoha obdobích...

Dneboh, hradiště Klamorna

Výšinné sídliště a hradiště Klamorna se nalézá na nevelké skalní ostrožně, která vybíhá ze skalního pískovcového masivu s vrcholem Mužský (463 m n.m.) v oblasti...

Hrazany, oppidum Na Hrádnici

Oppidum Hrazany - další z oppid ležících podél řeky Vltavy, jehož hlavní funkcí bylo poskytovat zázemí cestujícím po obchodní stezce vedoucí z rakouské Solné komory. ...

Křinec, hradiště Chotuc

Hradiště Chotuc u Křince z mladší a pozdní doby železné je situováno na výrazné dominantě na pravém břehu Labe.

 

Opevnění. Strategicky umístěné...

Lhota - Točná, oppidum Závist

Oppidum Závist - největší a nejvýznamnější české oppidum.

 

Lokalita. Hradiště a oppidum Závist je situováno na vrchu Hradiště nad pravým břehem Vltavy...

Louňovice pod Blaníkem, hradiště Velký Blaník

Pověstmi opředená hora Velký Blaník neskrývá pouze Blanické rytíře, ale také hradiště z pozdní doby halštatské, stále v terénu dobře patrné, přestože byl terén vrcholu...

Minice, hradiště Hradiště

Hradiště s akropolí z mladohalštatského období, které existovalo méně než 70 let a bylo zničeno požárem. Jeho umístění i předměty, které zde byly nalezeny svědčí o velkém významu...

Mužský, jeskyně Krtola, Sklep na Chodové

Jeskyně Krtola - vydejte se objevit největší jeskyni Českého ráje s archeologickými nálezy, která je skryta před běžnými turisty. Tato jeskyně je totiž veřejnosti nepřístupná a cestu k ní nenaleznete...

Mužský, jeskyně Portál na Chodové

Jeskyně Portál na Chodové - další z jeskyní, tedy spíše skalním výklenkem, s archeologickými nálezy z období neolitu, eneolitu, doby bronzové a laténské v Českém...

Přezletice, sídliště Zlatý kopec

Unikátní staropaleolitické sídliště člověka vzpřímeného Přezletice u Prahy, pyšnící se hned několika prvenstvími  - nálezem prvního dokladu broušení předmětů,...

Rejkovice, hradiště Plešivec

Hradiště z doby bronzové na výrazné hoře Plešivec bylo ve své době velmi důležitým mocensko-ekonomickým opěrným bodem s nepopiratelným kultovním významem pro...

Sedlec u Mšena, hradiště Hradsko

Hradiště Hradsko z mladší a pozdní doby bronzové a hlavně z doby slovanské je zajímavé nejen svou polohou, ale také tím, že by mohlo být považováno za hrad Canburg, který je zmiňovaný...

Stradonice, oppidum Hradiště

Keltské oppidum Stradonice patří mezi nejznámější české pravěké objekty, a to hlavně díky tisícům nálezů a „zlaté horečce“, která se rozpoutala v roce 1877, po nálezu pokladu,...

Tmaň, hradiště Kotýz

Hradiště Kotýz - hradiště v z doby bronzové, železné a hradištní je součástí turisticky atraktivní lokality Český kras. Jeho návštěvu lze spojit s prohlídkou známých...

Tmaň, jeskyně Ve vratech

Jeskyně Ve vratech je spíše než jeskyní krasovou puklinou, ve které bylo nalezeno velké množství nálezů z více období pravěku. Lokalita se nachází na hradišti Kotýz nedaleko...

Tmaň, jeskyně Děravá

Děravá jeskyně se nachází v západním výběžku masivu Zlatý kůň s názvem Kotýz v Českém krasu, nedaleko známých Koněprusských jeskyní, v jehož jižním skalnatém...



Pokračujte na všechny lokality  ›

Created 2008 by cr8.cz.

Připravil tým archeolog.cz © 2023